Anskaffelsesregelverket kan stå i veien for å bygge opp beredskap

Anbud365: Anskaffelsesregelverket kan stå i veien for å bygge opp beredskapÅ inngå tunge beredskapskontrakter med det offentlige med fireårshorisont er ofte ikke hensiktsmessig. I forsvars- og sikkerhetsanskaffelser kan det inngås kontrakter på syv år, men også denne tidshorisonten kan være for kort for å forsvare investeringer på kommersielt grunnlag, heter det i rapporten fra Totalberedskapskommisjonen. På bildet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, som tok imot rapporten og som skal ta den videre (foto: Rune Kongsro/Justis- og beredskapsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Det synes som at offentlig sektor ikke i tilstrekkelig grad vektlegger beredskap i anskaffelsene. I kriser kan det være nødvendig å benytte lokal kompetanse gjennom lokalt næringsliv. Men ofte når ikke SMB-er opp i nasjonale anbudskonkurranser. På denne måten kan anskaffelsesregelverket være til hinder for å bygge opp beredskap lokalt og regionalt gjennom små- og mellomstore bedrifter, skriver Totalberedskapskommisjonen i sin rapport.

Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt i januar 2022 for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Nå er kommisjonens utredning lagt frem, «NOU 2023: 17 Nå er det alvor — Rustet for en usikker fremtid».

Kommisjonen ser i sin rapport flere utfordringer knyttet til samarbeid mellom næringslivet og myndighetene. Bl.a. må ikke anskaffelsesregelverket være til hinder for å bygge nødvendig beredskap. Varigheten på kontrakter med offentlig sektor er i noen tilfeller for kort til at slike investeringer blir regningssvarende, og da vil ikke næringslivet kunne tilby sine kapasiteter. Praktiseringen av anskaffelsesregelverket må derfor utredes, fremhever kommisjonen.

Ta hensyn til forsyningssikkerhet

Kommisjonen peker på at det i offentlige anbudskonkurranser er mulig å ta hensyn til forsyningssikkerhet. Det står eksplisitt nevnt i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser og følger også av rettspraksis for andre typer anskaffelser. Flere aktører i næringslivet som kommisjonen har hatt kontakt med, har pekt på noen sentrale utfordringer med offentlige anskaffelser til beredskapsformål, bl.a. synes det som at offentlig sektor ikke i tilstrekkelig grad vektlegger beredskap i anskaffelsene.

Utover krav til sikkerhet og beredskap i vanlige anskaffelser har bruk av unntakshjemlene i regelverket blitt problematisert overfor kommisjonen. Det vises til at næringslivets behov for strategisk og operasjonell langsiktighet er viktig for evnen til å levere og at finansiell forutsigbarhet er nødvendig for at næringslivet skal kunne foreta kostbare, men nødvendige investeringer.

Kontrakter på maks fire år

Anskaffelsesregelverkets hovedregel om kontrakter på maksimalt fire år for rammeavtaler står i veien for både operasjonell langsiktighet og finansiell forutsigbarhet. Å inngå tunge beredskapskontrakter med det offentlige med fireårshorisont er ofte ikke hensiktsmessig. I forsvars- og sikkerhetsanskaffelser kan det inngås kontrakter på syv år, men også denne tidshorisonten kan være for kort for å forsvare investeringer på kommersielt grunnlag. Tidsbegrensningen er en hovedregel som det kan avvikes fra dersom det foreligger særlige forhold eller omstendigheter. Det er uklart for kommisjonen om det er muligheten til å avvike fra disse varighetsbegrensningene eller praktiseringen av denne muligheten som er den største utfordringen.

SMBs rolle i beredskap

En annen utfordring som kommisjonen har blitt gjort oppmerksom på, omhandler bruk av små- og mellomstore bedrifter for å styrke lokal og regional beredskap. I kriser kan det være nødvendig å benytte lokal kompetanse gjennom lokalt næringsliv. Men ofte når ikke små- og mellomstore bedrifter opp i nasjonale anbudskonkurranser. Bedriftene er gjerne for små til å kunne håndtere de store volumene for som eksempel Forsvaret krever, eller de klarer ikke å konkurrere på pris med større aktører fra andre steder i Norge og i EU/EØS-landene.

Hvis lokale og regionale bedrifter ikke når opp i konkurransene vil de heller ikke være øvd og trent for å håndtere beredskapssituasjoner når det er nødvendig, heter det. Og ettersom de ikke har kontrakter med offentlige aktører, er de ikke nødvendigvis gripbare ressurser for myndighetene når krisen inntreffer.

På denne måten kan anskaffelsesregelverket være til hinder for å bygge opp beredskap lokalt og regionalt gjennom små- og mellomstore bedrifter, fastslår kommisjonen. Samtidig har myndighetene lagt vekt på styrket samarbeid med små- og mellomstore bedrifter, for eksempel i forsvarsindustriell strategi.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesregelverket kan stå i veien for å bygge opp beredskap"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.