Anskaffelsesstrategi: Krav om høy innkjøpskompetanse og systematisk kontraktsoppfølging

Anbud 365: Anskaffelsesstrategi Krav om høy innkjøpskompetanse og systematisk kontraktsoppfølgingLindesnes kommune får i disse dager ny anskaffelsesstrategi for årene 2021-2024. På bildet kommunens rådmann, Kyrre Jordbakke (foto: Malin Helen Jørgensen).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsene skal kjennetegnes av effektivitet og høy innkjøpskompetanse. Felles modell for kontraktsoppfølging skal etableres slik at kontraktene blir fulgt opp helhetlig og systematisk. I størst mulig grad skal standardiserte kontrakter benyttes. Dette er sentrale «marsjordre» i ny anskaffelsesstrategi i Lindesnes kommune. Det skal legges til rette for lokale aktører, og kommunen skal også kunne oppfordre større leverandører til å benytte lokale leverandører som underleverandører.

Lindesnes kommune består av de tidligere kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal, har om lag 23 000 innbyggere og er Norges sørligste kommune. Årlig anskaffes varer og tjenester for i underkant av 800 millioner (2020 tall inkl. investeringer). Dette utgjør 33 % av alle kommunens utgifter. Per februar 2021 har kommunen ca. 80 rammeavtaler – både lokale rammeavtaler og avtaler gjennom OFA samarbeidet (Offentlig Fellesinnkjøp Agder). Lindesnes kommune har omkring 60 avtaler gjennom OFA.

Etter at anskaffelsesstrategien for 2021-2024 er etablert, skal det utarbeides et administrativt innkjøpsreglement, samtidig som strategien skal konkretiseres i en årlig «anskaffelsesplan».

Høy innkjøpskompetanse

Det er formulert fem delmål i strategien. Ett av disse lyder slik «Lindesnes kommune sine anskaffelser skal være effektivt organisert, med avklarte roller og rett kompetanse» Her heter det bl.a. at anskaffelsene skal være kjennetegnet av effektivitet og høy innkjøpskompetanse. Kommunen skal i tillegg opprette et nettverk for innkjøp, der representanter fra ulike deler av organisasjonen skal være representert.

«Lindesnes kommune skal ha god styring, kontroll og oppfølging i sine anskaffelser» er et annet delmål. Her slås det bl.a. fast at kommunen skal etablere en felles modell for kontraktsoppfølging for å legge til rette for at kontraktene blir fulgt opp helhetlig og systematisk. I størst mulig grad, fremgår det av strategien, skal kommunen benytte standardiserte kontrakter.

Påvirke leverandørene

Under delmålet «Lindesnes kommune skal ta samfunnsansvar i sine anskaffelser» fremgår det at kommunen vil benytte sin påvirkningskraft mot leverandørene til å fremme smarte og innovative, bærekraftige og inkluderende løsninger. Anskaffelsene skal redusere miljøbelastningen, ha respekt for grunnleggende menneskeretter, påvirke arbeidsforhold, og sikre like konkurransevilkår og framtidig konkurransekraft for næringslivet. Samfunnsansvarlige anskaffelser skal bidra til å sikre godt omdømme og tillit til offentlig anskaffelsesvirksomhet. Der det er formålstjenlig, skal kommunen fremme utvikling av sirkulære løsninger.

Lokal aktører

En rekke tiltak fremmes under delmålet «Delmål 5 – Lindesnes kommune skal legge til rette for å utvikle et lokalt og regionalt næringsliv i forhold til deltakelse i offentlige anskaffelser/gjennom sine anskaffelser». Innenfor regelverket skal kommunen – der det er formålstjenlig – legge til rette for at lokale aktører kan delta i konkurranser, der det er formålstjenlig. Lindesnes kommune vil – der det er mulig – legge til rette for lokal deltakelse i tilbuds- og anbudskonkurranser, heter det. På den måten vil Lindesnes kommune bidra til å gi tilbake til samfunnet, og sikre et bærekraftig næringsliv. Kommunen kan også oppfordre større leverandører til å benytte lokale leverandører som underleverandører for bestemte områder. Lokalt næringsliv skal bli informert om kommende konkurranser i ulike kanaler, og årlige leverandørmøter skal avholdes for å informere om investeringsprosjekter og kommende rammeavtaler som skal gjennomføres.

Et femte delmål er «Lindesnes kommune skal gjennomføre økonomiske og kvalitative gode anskaffelser, som dekker brukernes behov og følger gjeldende regelverk».

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesstrategi: Krav om høy innkjøpskompetanse og systematisk kontraktsoppfølging"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.