Anskaffelsesundersøkelsen (II): Bare 14% mener å ha god nok kompetanse på kategoristyring

Anbud365: Anskaffelsesundersøkelsen Bare 14% mener å ha god nok kompetanse på kategoristyringSamlet sett indikerer analysen at det fortsatt er behov for å øke kompetansen i innkjøps-Norge for at virksomhetene skal få ønskende effekter av anskaffelsene sine, heter de ti rapporten fra årets anskaffelsesundersøkelse i regi av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Skriv ut artikkelen

70% mener de har tilstrekkelig kompetanse i anskaffelsesregelverket og topper dermed «kompetanse-listen» i rapporten fra anskaffelsesundersøkelsen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Listen består av 15 ulike områder, der konkurransegjennomføring og bruk av digitale verktøy følger hakk i hæl med toppen. I andre enden av listen finnes analyser generelt, anskaffelser som fremmer innovasjon – og nederst: Bare 14% mener å ha nok kompetanse på kategoristyring.

DFØ gjennomfører anskaffelsesundersøkelsen annet hvert år dels for å lodde modenheten i den praktiske hverdagen, dels som grunnlag for valg av egne satsingsområder. Svarprosenten for årets undersøkelse er på ca. 48%. Undersøkelsen viser at grunnleggende kompetanse om gjennomføring av anskaffelser er god, men at det er flere områder med behov for økt kompetanse, heter det i rapporten.

Klima og miljø

Omtrent en tredel mener seg å ha tilstrekkelig kompetanse på klima og miljø. Bare hver femte oppdragsgiver rapporterer at de har tilstrekkelig kompetanse om anskaffelser som fremmer innovasjon, og ivaretakelse av menneskerettigheter. Det samme gjelder kontraktsoppfølging og markedsdialog. Når det gjelder hvilke kompetanseområder virksomhetene vil prioritere å styrke, peker både kontraktsoppfølging og klima og miljø seg ut.

Det offentlige innkjøps-Norge opplever å ha god kompetanse på anskaffelsesprosessen, med en positiv utvikling fra 2022 til 2024, fremgår de av undersøkelses-resultatene. Godt over halvparten av virksomhetene mener å ha tilstrekkelig kompetanse til å forberede og gjennomføre anskaffelser. Hele 70% sier de har tilstrekkelig kompetanse på regelverket. Kontraktsoppfølging er det området i prosessen med lavest grad av tilstrekkelig kompetanse, der 46% svarer i stor eller svært stor grad.

Kontraktsoppfølging og styring

– God kompetanse på kontraktsoppfølging er vesentlig for at offentlig sektor skal lykkes med det grønne skifte og drive effektiv ressursbruk, kommenterer DFØ.

Generelt scores det lavt på opplevd tilstrekkelig kompetanse innenfor området styring og ledelse. Sammenlignet med de andre kompetanseområdene scorer styring og ledelse lavest. Styring og ledelse dreier seg her om å gjøre analyser, måle og styre utvikling etter kategorier og lede endring og utviklingsarbeid.

Kompetanseutvikling på analyser viser at bare 21% oppgir at de har tilstrekkelig kompetanse. Trenden viser en svak positiv utvikling fra 2018, men nivået er svært lavt. Dette er en utfordring når det gjelder å tjene virksomheten med gode beslutningsgrunnlag og gjøre ledelsen i stand til å prioritere og gjøre informerte valg. Kategoristyring er område som kommer svakest ut med bare 14% som opplever tilstrekkelig kompetanse.

Endringsledelse og dialog med markedet

Endringsledelse har hatt en positiv utvikling, men scorer fortsatt lavt da bare 28% opplever at de har tilstrekkelig kompetanse. – Det er en utfordring fordi endringsledelse handler om å få oppslutning om nødvendige forbedringstiltak. Uten denne kompetansen vil det være vanskelig å få til nødvendig endring og utvikling i virksomheten, er DFØs kommentar.

Gjennom dialog med markedet kan man få verdifull informasjon om tiltak for å sikre sunn konkurranse og hindre ulovlig anbudssamarbeid. Innkjøps-Norge har økt kompetansen på begge områdene fra 2022 til 2024. Mens kommersiell forståelse og bransjekompetanse sank fra 2018 til 2022, ser man i år en stabilisering på rundt 45% som opplever å ha tilstrekkelig kompetanse. Denne positive utviklingen gjelder også for markedsdialog, med en økning på 11 prosentpoeng siden 2022. Dette er også en markant økning fra 31% i 2020.

Positiv utvikling, men …

Hvis disse resultatene sees i sammenheng med andelen som gjennomfører markedsanalyser, viser det samme positive utvikling. DFØ melder at de ikke har et klart svar på denne generelle positive utviklingen. Det kan henge sammen med at både åpenhetsloven og forskriftsendringen for å styrke arbeidet med arbeidslivskriminalitet. For øvrig oppgir 27% at de har leverandørdialog og 24% at de gjennomfører markedsundersøkelser for å ivareta hensyn til menneskerettigheter i høyrisikoanskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesundersøkelsen (II): Bare 14% mener å ha god nok kompetanse på kategoristyring"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.