Anskaffelsesundersøkelsen (VI): Forbedring på klima og miljø, men langt igjen

Anbud365: Anskaffelsesundersøkelsen (VIII): Blitt bedre med menneskerettigheterMalin Hogstad er prosjektleder for Anskaffelsesundersøkelsen til i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Skriv ut artikkelen

Det er forbedringer å spore når det gjelder klima og miljø i det offentliges anskaffelser. Men, skriver DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), det er likevel en vei å gå før samtlige offentlige virksomheter når ønsket modenhet. Eksempelvis svarer under 20% av virksomhetene at de har tilstrekkelig tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre anskaffelser med klima- og miljøhensyn. Bare 29% av virksomhetene oppgir at de i stor eller svært stor grad følger opp virksomhetens fastsatte mål og tiltak på området. Og omtrent på samme nivå – maks – finner man andelen som svarer at de har tilstrekkelig kompetanse.

DFØ gjennomfører anskaffelsesundersøkelsen annet hvert år dels for å lodde modenheten i den praktiske hverdagen, dels som grunnlag for valg av egne satsingsområder. Svarprosenten for årets undersøkelse er på ca. 48%. Alle fylkeskommunene svarte, nær 60% av kommunene, over 80% av statlige virksomheter og 31% av offentlige foretak og selskaper.

Skjerpings på klima og miljø

Bakteppet for resultatene i anskaffelsesundersøkelsen på klima- og miljøområdet er bl.a. at det i økende grad er kommet regelverk og føringer. Bl.a. skjerpet regjeringen ved sist årsskifte kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn. Undersøkelsen viser at særlig offentlige foretak og selskap har forbedret seg på enkelte områder. Men, skriver DFØ, det er likevel en vei å gå før samtlige offentlige virksomheter når ønsket modenhet.

Et positivt funn fra undersøkelsen er at det er en betydelig økning i andelen virksomheter som gjør tiltak for å oppnå lav- og nullutslippsløsninger og sirkulær økonomi innen prioriterte kategorier. Særlig er det en positiv utvikling innen transport og møbler.

Mål, tiltak og rutiner

62% av virksomhetene svarer at de har mål og tiltak for å redusere klima- og miljøbelastningen av anskaffelser, enten i et klimabudsjett eller i andre styringsdokumenter. Dette er en liten forbedring sammenlignet med 2022, hvor prosentandelen var på 59. Statlige virksomheter henger fortsatt etter de andre offentlige virksomhetene, og har bare hatt en marginal forbedring fra 2022 til 2024.

Rutiner for klima og miljøvennlige innkjøp er viktig for å sikre at grønne anskaffelser får en reell effekt. Bare 37% av kommunene og 39% statlige virksomheter svarer at de har innført slike rutiner. Dette kan, påpeker DFØ, tyde på at det er grunn til bekymring for hvilke effekter klima og miljømålene og tiltak beskrevet i styringsdokumenter faktisk har.

Oppfølging av mål og tiltak

Bare 29% av virksomhetene oppgir at de i stor eller svært stor grad følger opp virksomhetens fastsatte mål og tiltak for klima- og miljøhensyn i anskaffelser. Dette er imidlertid en forbedring fra 2022, hvor bare 17% svarte det samme. Det er de største virksomhetene som i størst grad følger opp fastsatte mål.

Bare 14% av virksomhetene opplever i stor eller svært stor grad at deres anskaffelsespraksis har ført til gode resultater når det gjelder å redusere klima- og miljøbelastning i anskaffelser. Ingen av virksomhetstypene kan skilte med mer enn 25% som svarer at de opplever at anskaffelsespraksisen har ført til gode resultater. I undersøkelsen ser vi at virksomhetene som følger opp mål og tiltak i større grad ser gode resultater.

Tid, kompetanse og ressurser

For å kunne oppnå målene knyttet til klima og miljø gjennom offentlige anskaffelser kreves det at virksomhetene har tilstrekkelig tid, ressurser og kompetanse. Blant alle virksomhetstypene, med unntak av offentlige foretak og selskap, er det under 20% av virksomhetene som oppgir at de har tilstrekkelig tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre anskaffelser med klima- og miljøhensyn.

Over 20% sier at de har tilstrekkelig kompetanse for å avgjøre i hvilke anskaffelser det er relevant å stille krav og kriterier til klima og miljø. Andelen er betydelig lavere for alle virksomhetstyper når det gjelder kompetanse til å avgjøre hvilke krav og kriterier de skal bruke. Og det er enda færre som har tilstrekkelig kompetanse til å kunne kvantifisere oppnådde klima- og miljøgevinster i anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesundersøkelsen (VI): Forbedring på klima og miljø, men langt igjen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.