Antologi med brannfakkel: Mangler reell vilje til utvikling av offentlige anskaffelser?

Anbud365: Antologi med brannfakkel Mangler reell vilje til utvikling av offentlige anskaffelserI sin oppsummering i en antologi om offentlige anskaffelser som ble lansert i dag, lister bokens redaktører opp 17 utfordringer. Antologien er åpent tilgjengelig på nett. Redaktører er førsteamanuensis Jan Ole Similä ved Nord Universitet, Handelshøgskolen (t.v.), og høyskolelektor Marius Langseth, Høyskolen Kristiania.

Skriv ut artikkelen

Det er et tankekors at to stortingsmeldinger om offentlige anskaffelser, med ti års mellomrom, peker på de samme utfordringene: manglende lederforankring samt organisatoriske og kompetansemessige utfordringer. Vi kan godt si at toppledere og politiske myndigheter, som både sitter på nødvendig beslutningsmyndighet og økonomiske ressurser, savnes i refleksjonsprosessen omkring offentlige anskaffelser. Kanskje bunner den manglende involveringen i at det mangler reell vilje til utvikling?

Dette skriver førsteamanuensis Jan Ole Similä ved Nord Universitet, Handelshøgskolen, og høyskolelektor Marius Langseth, Høyskolen Kristiania, i oppsummeringen i antologien «Å kjøpe for Norge», som ble lansert i dag. Langseth og Similä er bokens redaktører

Formålet med antologien er å bidra til debatten omkring offentlige anskaffelser i Norge. Modenhetsundersøkelsen knyttet til offentlige anskaffelser i Norge (Rambøll/Difi, 2018) danner et godt empiriskgrunnlag for å gi et rimelig bilde over ulike sider ved anskaffelsespraksisen og utfordringer ved denne, heter det, og skriver: Vi sitter med et inntrykk av at innkjøperne rundt om i Norge ser et utviklingsbehov. De ulike bidragene, hvor det er presentert noen innblikk i offentlige anskaffelser i Norge, viser også et utviklingsbehov. I samspillet mellom praksis og forskning kan vi etablere forslag til gode løsninger.

En serie utfordringer er listet opp i antologiens avslutningskapittel:

 • Over tid er det forsket for lite på utfordringer knyttet til offentlige anskaffelser i Norge.
 • Utviklingen av faget og anskaffelsespraksis krever mer forskning.
 • Det må komme på plass insentiver som skaper økt motivasjon for universitets- og høgskolesektoren til å bedrive forskning rette mot ulike sider av offentlige anskaffelser.
 • Det kan fungere med konkurranseutsetting der hvor det er et velfungerende leverandørmarked.
 • Innkjøpsorganisasjonen må ha kapasitet og kompetanse til både å utvikle et godt konkurransegrunnlag og å følge opp kontrakten.
 • Organisering av innkjøpsfunksjonen bør være gjennomtenkt, slik at den er egnet til å nå de målsettinger virksomheten har.
 • Forskningsmessig er det av interesse å generere innsikt i hva som har vært begrunnelsen for de organisatoriske løsninger som er valgt rundt om i norsk offentlig sektor.
 • Kontraktsoppfølging synes fortsatt å være en noe forsømt oppgave i offentlig sektor, men nå bør tiden være inne for at den enkelte virksomhet definerer hvilket regime man bør ha når det gjelder kontraktsoppfølgingen.
 • Det er behov for mer forskning rettet mot offentlig sektors oppfølging av anskaffelseskontrakter.
 • Det kan være et behov for å definere hvilke innkjøpsfaglige kompetanser virksomheter bør besitte.
 • Utdanningskapasiteten rettet mot anskaffelsesområdet må økes, både på bachelor- og masternivå, men også på etter- og videreutdanningsområdet.
 • Oppdragsgiver bør ha et bevisst forhold til hvilke kontraktsvilkår som stilles opp i den enkelte konkurransen.
 • Det er viktig at oppdragsgiver følger opp kontrakter på en aktiv måte.
 • Kunnskaps- og erfaringsutvikling er vesentlig for offentlig sektor dersom målet om økt innslag av innovative anskaffelser skal realiseres.
 • Det er forskjeller på produkt- og tjenesteinnovasjoner, og for kompetanseutviklingens del kan det i statistikksammenheng være et poeng å skille mellom produkter og tjenester.
 • Internasjonal forskning viser at datastøttet beslutningstaking har en positiv effekt på virksomhetens resultater.
 • Innenfor offentlige anskaffelser i Norge har vi en infrastruktur som er tilrettelagt for økt bruk av datastøttet beslutningstaking, men det krever et visst kompetanseløft kombinert med at ledelsen i virksomheten etterspør informasjon om hvordan innkjøpsressursene benyttes

Bli den første til å kommentere på "Antologi med brannfakkel: Mangler reell vilje til utvikling av offentlige anskaffelser?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.