Åpner for pilotordning med kommunale kjøp på statlige fellesavtaler

Anbud365: Åpner for pilotordning med kommunale kjøp på statlige fellesavtalerAvdelingsdirektør Kjetil Østgård i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) leder Statens innkjøpssenter. Nå kan han legge til rette for å slippe kommune-Norge til på de statlige fellesavtalene.

Skriv ut artikkelen

Nå er startskuddet gått for en fire-årig pilotordning for kommunale og fylkeskommunale kjøp på fellesavtalene til Statens innkjøpssenter. Pilotordningen skal være frivillig for kommune-Norge. Avtalene har hittil vært forbeholdt statlige virksomheter. Allerede for snart tre år siden kom det første signalet om at regjeringen kunne tenke seg å gå for å prøve en slik ordning.

Klarsignalet fremgår av tildelingsbrevet for 2022 fra Finansdepartementet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Statens innkjøpssenter skal, heter det, igangsette en pilotordning der fylkeskommuner og kommuner inngår i innkjøpsavtaler til Statens innkjøpssenter. Ordningen er frivillig for kommunene og skal vare over en fireårs periode.

Statens innkjøpssenter ble etablert 1. januar 2016 for å inngå og forvalte fellesavtaler for statlige virksomheter. Om lag 190 statlige virksomheter er p.t. knyttet til senteret. En ekstern evaluering for en tid tilbake kunne fastslå at bruken av innkjøpssenteret og dets fellesavtaler bl.a. gav millionbesparelser for staten.

– Når kan en slik pilotordning komme i gang?

– Før pilotordningen kan igangsettes så skal spørsmål omkring merverdiavgift avklares, opplyser Østgård. Dette er i prosess, men det er noe usikkerhet til både innhold i svaret og når det foreligger. Vi håper å kunne komme i gang raskt og vil i våre prosesser ta høyde for mulig kommunal deltakelse der det er egnet.

– Hva kreves av forberedelser?

Østgård forteller at det er relativt lite fra innkjøpssenterets side. – Vi har, sier han, etablerte prosesser for deltakelse med mange virksomheter og har allerede etablert rutiner tilknyttet kommunal deltakelse relatert til Markedsplass for skytjenester. Hensynet til markedet vil være sentralt i vår tilnærming til kommunal deltakelse. Noen avtaleområder har nasjonale og internasjonale leverandører. Andre markeder er bygget opp av mindre og regionale eller lokale leverandører. Vi vil vurdere nøye hvilke avtaleområder det er hensiktsmessig å invitere kommunene med på. Oppdeling av kontrakter og konkurranseform vil også vurderes.

– Hvordan kan pilotordningen eventuelt se ut?

– Der vi vurderer at det er mulig og hensiktsmessig å invitere med kommunene, vil de få en invitasjon til deltakelse, fremholder Østgård. Kommunene vil slutte seg til den enkelte avtale på frivillig basis. Der de eventuelt har eksisterende avtaler, løper disse til de kan tiltre en fellesavtale.

Avdelingsdirektør Østgård vil komme tilbake til hvilke avtaler som kan være aktuelle: – Trolig vil flere av avtalene i både reise- og IKT-kategorien kunne være aktuelle. Vi jobber også med en handlingsplan innen kontor generelt. Her vil det trolig også være avtaler som egner seg. I tillegg kommer avtalene vi jobber med relatert til skytjenester.

Signal i 2019

Allerede i Meld. St. 22 (2018–2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» – fremlagt i april 2019 – skrev Nærings- og fiskeridepartementet om styrking av innkjøpssenteret:

Flere kommuner har uttrykt ønske om å tilslutte seg innkjøpssenterets fellesavtaler, og en utvidelse av innkjøpssamordningen til å omfatte kommuner kan potensielt gi ytterligere gevinster. En mulig modell er å åpne for at oppdragsgivere i kommunal sektor frivillig kan delta på avtaler som Statens innkjøpssenter inngår. Et annet alternativ er at innkjøpssenteret får i oppdrag å inngå egne frivillige fellesavtaler for kommunale oppdragsgivere. 

Bli den første til å kommentere på "Åpner for pilotordning med kommunale kjøp på statlige fellesavtaler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.