Appell til toppledelsen: Gi tydeligere føringer for innovative og grønne anskaffelser

Anbud365: Offentlige innkjøp og grønn fremtid: Gi økt kraft bak disse tre grepeneDet viktigste virkemiddelet for å sikre grønne og innovative løsninger gjennom offentlige anskaffelser finnes i partnersamarbeidet Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), skriver KS. Vi slutter oss til det. Men uten en fri stilling, slik det har hatt i sine ti år, tviler vi på om resultatene hadde vært de samme nyttige for Norges og verdens fremtid. På bildet leder av programmet, Per Harbø.

Skriv ut artikkelen

Kommunale, fylkeskommunale og statlige innkjøpere blir fra flere hold oppfordret til å sette krav om klima- og miljøeffekter i sine anskaffelser. De som er først ute opplever usikkerhet og økte kostnader i sine anskaffelser – de må ikke bli sittende igjen med klimaregningen alene. Dette slår Nasjonalt program for leverandørutvikling fast i et innspill til arbeidet med handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Samtidig etterlyser programmet tydeligere føringer for innovative og grønne anskaffelser fra ledelsesmiljøene i det offentlige.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, bl.a. fra Nasjonalt program for leveandørutvikling.

Program skriver bl.a. at deres arbeid sammen med samarbeidspartnere har gitt dokumenterte klima- og miljøeffekter og bør oppskaleres. Klima- og miljøgevinster er ett av programmets viktigste mål. Programmets rolle er å motivere og kvalifisere offentlige innkjøpere for slike anskaffelser og koble på aktuelle tjenester og finansieringsmuligheter fra virkemiddelapparatet. Finansielle virkemidler for grønne anskaffelser bør være fleksible med hensyn til målgruppe, søknadsfrister og formål/tema, heter det.

Tilbakebetaling av merkostnader

Kommunale, fylkeskommunale og statlige innkjøpere blir fra flere hold oppfordret til å sette krav om klima- og miljøeffekter i sine anskaffelser. De som er først ute opplever usikkerhet og økte kostnader i sine anskaffelser. Det er viktig at disse ikke blir sittende igjen med klimaregningen alene. – Det bør, understreker programmet, vurderes ordninger for tilbakebetaling av merkostnader for grønne anskaffelser på linje med de som er på plass f. eks for elektriske varebiler. Ordningen bør omfatte både prosesskostnader og innkjøpskostnader.

Programmet minner om at alle offentlige innkjøpere har politisk ledelse som kan gi føringer og signaler. Det er stor variasjon i hva det gis føringer om og hvor tydelig disse er formulert. – Statlig, kommunal og fylkeskommunal ledelse bør utnytte muligheten til å gi tydelige føringer for innovative og grønne anskaffelser i sine tildelingsbrev eller andre styringsdokumenter, oppfordrer programmet.

Penger til utviklingsprosjekt

En innstilling fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget i 2016 om å fremme bruken av hydrogen ble etter hvert til et forslag og en budsjettpost i Regjeringens statsbudsjett. Det ble bevilget penger til et utviklingsprosjekt med et klart mål om å utvikle denne teknologien. – Myndighetene kan gi bevilge midler til flere slike direkte utfordringer eller “missions”, mener programmet, og peker særlig på områder der det av ulike grunner skjer lite utvikling uten motivasjon utenfra.

Programmet tar også til orde for at sentrale og lokale myndigheter bør gi bedrifter med nye og grønne løsninger enklere tilgang til offentlige markeder gjennom å legge til rette for mer testing, tidlig bruk og brukerinvolvering.

Bli den første til å kommentere på "Appell til toppledelsen: Gi tydeligere føringer for innovative og grønne anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.