Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter

Anbud365: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakterDet er ikke uvanlig når det gjelder arbeidslivskriminalitet, å etablere nye virksomheter for ikke å ha skatterestanser, heter det i rapporten «Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet» fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter.

Skriv ut artikkelen

Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. Virksomhetene er alle knyttet til ulike former for bedrageri og tilfeller av korrupsjon og hvitvasking. Straffereaksjonene har i mange tilfeller vært fengsel. Dette fremgår av en nylig fremlagt rapport om arbeidslivskriminaliteten. 276 andre virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av andre «skal»-avvisningsgrunner.

Formålet med rapporten fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) «Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet» er å øke kunnskapen til politi- og kontrolletatene. Rapporten beskriver fire områder; trusselaktører, utenlandske arbeidstakere, underbetaling og offentlig anskaffelser.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Det sentrale samarbeidsforum bestående av Riksadvokaten, politidirektøren, sjef ØKOKRIM, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren gir senteret føringer og beslutter dets oppdrag.

Det fremgår av rapporten som nylig ble lagt frem, at Leverandørdatabasen er benyttet til å kartlegge kommunenes direktekjøp fra private leverandører. Databasen inneholder utbetalinger fra kommuner og fylkeskommuner til private virksomheter.

20 000 fått kommunale oppdrag

I perioden 2015–2018 har over 20 000 virksomheter utført oppdrag for kommunene for over 500 000 kroner. Totalt har virksomhetene fått utbetalt 454 milliarder i perioden. Målt etter utbetaling står de 25 største kommunene for halvparten av anskaffelsene. De 300 største leverandørene står for halvparten av leveransene. Bygg- og anleggsvirksomhet utgjør en tredjedel av anskaffelsene.

Anskaffelsesforskriftens regler om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren er delt inn i obligatoriske («skal») og frivillige («kan») avvisningsgrunner. Offentlige oppdragsgivere gir uttrykk for at praktiseringen av reglene er svært krevende, heter det i rapporten. Dokumentasjonskravene bygger på informasjon som er vanskelig tilgjengelig. Oppdragsgivere oppgir at implementering av rutiner for å praktisere reglene, og bruk av juridisk spisskompetanse, er suksesskriterier.

Obligatoriske avvisningsgrunner

Avvisningsgrunner som følge av rettskraftige straffereaksjoner hos leverandørene er undersøkt i 20 625 virksomheter som har levert varer og tjenester til kommunene.

Straffereaksjonene er her delt i tre kategorier. Første og andre kategori omfatter obligatoriske avvisningsgrunner og gjelder henholdsvis straffereaksjoner for bedragerier, korrupsjon og hvitvasking, og lovbrudd knyttet til skatte- og avgiftslovgivningen. Tredje kategori omfatter lovbrudd som er relevante å vurdere etter «kan» avvisningsreglene. Sistnevnte skal vi komme nærmere tilbake til i neste artikkel.

Kartlegging som NTAES har gjort, viser at totalt 820 virksomheter (fire prosent) er tilknyttet lovbrudd i en av de tre ovennevnte kategoriene, og har hatt leveranser til kommunene for en verdi på over 30 milliarder kroner over fire år. Virksomhetene er spredt over hele landet. Straffereaksjonene har medført fengselsdom i halvparten av tilfellene, hvorav halvparten er tilståelsesdommer. For straffereaksjoner uten fengsel er 95% tilståelsessaker. Det at en person eller virksomhet er registrert med et eller flere forhold i straffesaksregisteret, er en indikasjon på at avvisningsgrunner kan foreligge.

Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking

172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Virksomhetene har hatt leveranser til kommunene for en verdi på over 3 milliarder kroner over fire år. De aller fleste lovbrudd er ulike former for bedrageri, men også tilfeller av korrupsjon og hvitvasking.

276 andre virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av andre kategori av «skal» avvisningsgrunner. Dette omfatter skattesvik, merverdiavgiftsbedrageri og ulike mangler til registrering, bl.a. svart omsetning. Virksomhet skal imidlertid ikke avvises dersom skyldig skatt blir innbetalt. Et modus som ofte blir benyttet i arbeidslivskriminalitet er å etablere nye virksomheter for ikke å ha skatterestanser, heter det.

Les også: Arbeidslivskrim (II): Fem straffedømte bak åtte leverandører til kommune-Norge

Arbeidslivskrim (III): Savner tydeligere veiledning for deling av info ved mistanke

Bli den første til å kommentere på "Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.