• Leverandører
 • SOS Inspection AS
  KARL STORZ Endoskopi Norge AS
  First Rent A Car Norway AS (Hertz)
  Søve AS
  Elite Vinduspuss AS
  Isobar Norge AS

Årstudiet i offentlige anskaffelser fenger – 60% vekst i studenttall

Anbud365: Sjekker årsaken til stort frafall til årets årskurs i offentlige anskaffelserGeir Svenning ved Høgskolen i Molde koordinerer gjennomføringen av årsstudiet i offentlige anskaffelser. Han er overrasket over at det er så mange som velger å ikke benytte seg av studieplassen sin i årets kull som er det tredje i rekken.

Skriv ut artikkelen

Årsstudiet i offentlige anskaffelser fikk også gode studenttall på fordypningsdelen, som gjennomføres for andre gang denne høsten, opplyser Geir Arne Svenning som leder Enhet for utadrettet virksomhet (EUV) ved Høgskolen i Molde (HiMolde) og er primus motor for gjennomføring av årsstudiet. Mens første kull besto av 16 studenter, er det nå 25 studenter som skal ta utdanningen. Det er en økning på nærmere 60%.

Studentene som starter opp denne høsten, er det andre kullet i årsstudiet, som er samlingsbasert og tilrettelagt for de som er i arbeid.

Årsstudiet i offentlige anskaffelser er et samarbeidsstudium sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Molde (HIM). I dette årsstudiet får studentene forelesninger fra flere høyskoler og universiteter i Norge og Skandinavia.

Årsstudiet er en del av det nasjonale kompetanseløftet som er organisert under Anskaffelsesakademiet. Formålet med Anskaffelsesakademiet er å skape et rom for dialog mellom innkjøpsmiljøene og utdanningsinstitusjonene der de i fellesskap kan finne gode løsninger som kan dekke behovet for forskningsbasert utdanning innen offentlige anskaffelser. I tillegg til årsstudiet er F&U-dagen innenfor offentlige anskaffelser aktivitetene som Anskaffelsesakademiet jobber med i dag.

Gledelig utvikling

– Utviklingen er gledelig, mener Svenning. At innkjøpere i det offentlige (og i det private) søker kompetansepåfyll er en trend vi ser også nasjonalt, hvor det snakkes om at dagens arbeidstakere i sterkere grad må søke livslang læring. I et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring er det behov for å tilegne seg kunnskap og kompetanse gjennom hele livet.

I fordypningsdelen, som forutsetter at studentene har gjennomført studiets del 1(sertifiseringsdelen), går man dypere inn i forhandlingsfasen og i kontraktsfasen. I disse emnene vil studentene få tilgang til det siste fra forskningen innenfor disse emnene. Dessuten legges det vekt på å gi studentene praktisk innføring i teknikker og verktøy, som kan brukes i det daglige.

Årsstudiet er på universitets- og høgskolenivå. Svenning poengterer at offentlige anskaffelser med dette er i ferd med å få hva feltet har manglet, nemlig et akademisk ståsted på egne ben – ikke som del av et annet studium. Det betyr et løft for faget, og ikke så lite prestisje. 

Samlingsbasert

Studentene møter fagmiljøet fra nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner, og samlingene vil foregå både i Molde, Bergen og Trondheim.  Årsstudiet i offentlige anskaffelser er deltidsbasert, og dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon. Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

– Det at arbeidsgiverne stiller opp med finansiering til dem som vil gjennomføre årsstudiet, forteller at det er økende oppmerksomhet på innkjøpets betydning innenfor det offentlige. Forskjellen fra to år tilbake er verd å notere seg, understreker Geir Arne Svenning.

Be the first to comment

on "Årstudiet i offentlige anskaffelser fenger – 60% vekst i studenttall"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*