Åtte prioriterte innkjøpskategorier fremst i kampen for redusert miljøbelastning

Anbud365: Åtte prioriterte innkjøpskategorier fremst i kampen for redusert miljøbelastningStatlige nøkkelaktører som allerede tar en tydelig lederrolle og baner vei for økt andel klima- og miljøvennlige innkjøp bl.a. Statens Vegvesen, her ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (foto: Knut Opeide).

Skriv ut artikkelen

Åtte innkjøpskategorier står fremst i arbeidet med å redusere miljøbelastning, fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulærøkonomi. Med seg få veien får offentlige oppdragsgivere som styrer med slike kategorier en huskeliste i åtte punkter. Det kan man lese i den nylig fremlagte handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Her legges det også vekt på at noen store, statlige aktører går foran.

Handlingsplanen, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i samarbeid med Miljødirektoratet, gjelder for årene 2021-2030, med skal gjennom en revisjon både i 2024 og i 2027.

I stortingsmeldingen for smartere innkjøp (Meld 22 (2018-2019) løfter regjeringen fram noen prioriterte områder og spesifikke tiltak. Disse tiltakene må veies opp mot lovens hovedformål om effektiv ressursbruk – og utredningsinstruksen for virksomheter som omfattes av denne.

Det er åtte prioriterte innkjøpskategorier der hovedregelen er at det skal tas med miljøkrav eller kriterier for å bidra til redusert miljøbelastning – i tillegg til å fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi. Disse åtte er: transport, bygg, anlegg og eiendom (BAE), mat og måltidstjenester, plastprodukter og produkter som inneholder plast, IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler.

Huskeliste

I handlingsplanen listes det opp noen tiltak i form av en huskeliste for oppdragsgivere når det gjelder grønne og innovative anskaffelser:

• Husk at den grønneste anskaffelsen ofte er den du ikke gjør.

• Vurder muligheten for digitale møter som alternativ til reiser.

• Når gamle kjøretøy skal byttes ut, og når varer og tjenester skal leveres samt på bygge- og anleggsplass, still krav som fremmer klimavennlige løsninger der det er relevant.

• Still krav om redusert matsvinn og klimasmart meny ved innkjøp av kantinetjenester, møtemat arrangementer etc.

• Sjekk alltid muligheter for sambruk, vedlikehold, reparasjon, ombruk og materialgjenvinning innen bygg, møbler, tekstiler og elektronikk.

• Vurder mulighet for samarbeid med andre offentlige etater for egnede innkjøp

• Sjekk om det finnes veiledning som kan bidra til bedre og mer effektive klima- og miljøvennlige anskaffelser.

• Unngå unødvendig bruk av produkter og materialer med helse- og miljøfarlige stoffer.

Statlige nøkkelaktører

Noen statlige nøkkelvirksomheter baner vei for økt andel klima- og miljøvennlige innkjøp i viktige markedssegmenter, fremgår det av handlingsplanen. En statlig nøkkelaktør er DFØ og Statens innkjøpssenter. DFØ vil sette seg egne miljømål og mål for egne offentlige anskaffelser. Statens innkjøpssenter inngår fellesavtaler for ca.190 statlige virksomheter, for avtaleområder der det blant annet foreligger felles behov og stort volum. Dermed vil innkjøpsenteret kunne bidra til å utvikle leverandørmarkedet i riktig retning. Andre statlige nøkkelaktører som allerede tar en tydelig lederrolle på området er Statsbygg, Statens Vegvesen og Nye Veier.

I handlingsplanen slås det ellers fast at for å oppnå tydelige styringssignaler til statlige nøkkelvirksomheter er det behov for økt samarbeid mellom departementer, for eksempel ved at staten gjennom sin eiendomsportefølje bidrar til å fremme miljøhensyn og innovasjon.

Bli den første til å kommentere på "Åtte prioriterte innkjøpskategorier fremst i kampen for redusert miljøbelastning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.