Avlysning etter feil forståelse av anbudsgrunnlag og innkomne anbud?

Anbud365: Avlysning etter feil forståelse av anbudsgrunnlag og innkomne anbud- Det sentrale, skriver Gulating lagmannsrett, er likevel at lagmannsretten ikke finner tilstrekkelige holdepunkter for at kommunen reelt sett hadde problemer med å sammenligne anbudene, og at det heller ikke er holdepunkter for at anbudene gjenspeilet et uklart anbudsgrunnlag.

Skriv ut artikkelen

Et renovasjonsselskap ble tilkjent 5,5 mill i erstatning for tap som følge av en urettmessig avlysning av en konkurranse. Selskapet ville fått kontrakten dersom oppdragsgiveren hadde opprettholdt avvisningen av en annen tilbyder og ikke avlyst konkurransen. Gulating lagmannsrett bemerker at beslutningen om avlysning trolig bygget på en feil forståelse av anbudsgrunnlaget og innkomne anbud, og at den kom fordi det var en vanskelig situasjon ved en forestående rettsprosess mot kommunen.

Saken i Gulating lagmannsrett (LG-2016-133934) gjaldt en åpen anbudskonkurranse i regi av Karmøy kommune. Det skulle gjøres kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall i kommunen. Tildelingskriteriet var utelukkende pris.

Kommunen varslet at de hadde til intensjon å inngå kontrakt med Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Så kom meldingen om at kommunen hadde funnet forhold ved samtlige tilbud/tilbydere som medførte at disse måtte avvises fra konkurransen, og at konkurransen derfor måtte avlyses. Det forelå feil og uklarheter i konkurransegrunnlaget, het det, men dette var ikke nærmere begrunnet. Konkurransens vinner ble dermed også avvist.

«Redningsaksjon»?

Lagmannsretten peker på at kommunens synspunkt om feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget først kom til uttrykk etter at en annen tilbyder hadde fremmet begjæring om midlertidig forføyning, og da i forbindelse med at tilbyderne ble meddelt at konkurransen ble avlyst. Hvorvidt avlysningen skjedde som en «redningsaksjon», finner ikke lagmannsretten grunn til å ta stilling til. Lagmannsretten ser det uansett slik at det ikke er sannsynliggjort feil eller uklarheter i anbudsgrunnlaget som tilsier at kommunen hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Ingen av tilbyderne har på noe tidspunkt i prosessen, eller senere, påpekt eller påberopt feil eller uklarheter i anbudsgrunnlaget. Etter lagmannsrettens oppfatning er dette uttrykk for at ingen av tilbyderne var av den oppfatning at anbudsgrunnlaget inneholdt feil eller uklarheter av betydning for konkurransen. Det tilføyes at samtlige av tilbyderne hadde erfaring med den type tilbud som denne saken gjelder.

Vurdering i en måned

Kommunens vurdering av tilbudene mot kravspesifikasjonen varte i nesten en måned, og det foreligger ikke tidsnære bevis som trekker i retning av at kommunens representanter oppfattet denne delen av prosessen som vanskelig eller komplisert. Lagmannsrettens vurdering er at kommunen på dette tidspunkt må ha ansett konkurransen for å være avsluttet med et tilfredsstillende resultat.

– Det sentrale, heter det, er likevel at lagmannsretten ikke finner tilstrekkelige holdepunkter for at kommunen reelt sett hadde problemer med å sammenligne anbudene, og at det heller ikke er holdepunkter for at anbudene gjenspeilet et uklart anbudsgrunnlag. Det er under ingen omstendigheter sannsynliggjort feil eller uklarheter i anbudsgrunnlaget som kunne hatt innvirkning på konkurransen. Lagmannsretten konkluderer etter dette med at kommunen ikke hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen på grunn av feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget.

Bli den første til å kommentere på "Avlysning etter feil forståelse av anbudsgrunnlag og innkomne anbud?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.