Avslo innsynskrav – gjør jobben om igjen, sa sivilombudsmannen

Anbud365: Avslo innsynskrav – gjør jobben om igjen, sa sivilombudsmannenHanne Harlem tiltrådte som ny sivilombudsmann 1. februar i år – den første kvinnelige sivilombudsmann (foto: Stortinget).

Skriv ut artikkelen

Fylkesmannen i Nordland har fått beskjed fra Sivilombudsmannen om å gjøre jobben med et innsynskrav om igjen. Kravet gjaldt klage på avslag om innsyn i dokumenter i en anskaffelsessak. Ombudsmannen har delvis «begrunnet tvil» om vilkårene for unntak fra offentleglova er oppfylt. På et annet punkt er ombudsmannen klar på at vilkårene ikke er oppfylt. I tillegg, heter det i ombudsmannens konklusjon, er Fylkesmannens meroffentlighetsvurdering også mangelfull.

Sakens bakgrunn er at Bodø kommune i 2015 gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr. Anskaffelsen ble gjennomført på vegne av flere kommuner, blant annet Steigen kommune. I januar 2017 gjorde Steigen kommune avrop på rammeavtalen, et avrop som senere ble klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Kofa kom i september 2019 til at Steigen kommune hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse og ila kommunen et overtredelsesgebyr på 800 000 kroner.

En advokat bad om innsyn hos Steigen kommune på vegne av den som hadde klaget til Kofa. Det ble blant annet fremsatt krav om innsyn i «all korrespondanse mellom Steigen kommune og Bodø kommune i anledning det aktuelle prosjektet. Kommunen avslo kravet med henvisning til offentleglova § 15.

Tre e-poster

Advokaten påklaget avslaget, og Fylkesmannen i Nordland omgjorde kommunens avslag delvis, men opprettholdt avslaget for tre e-poster. Den ene gjaldt innspill fra Bodø kommune til Steigen kommune og Steigens kommunes advokat hva gjaldt utformingen av Steigen kommunes tilsvar i Kofa-saken. De to andre gjaldt korrespondanse mellom Bodø kommunes advokat, Bodø kommune og Steigen kommune i anledning av at klageren stilte spørsmål om lovligheten av avropet Steigen kommune hadde foretatt etter rammeavtalen. Avslaget fra Fylkesmannen ble gitt med henvisning til offentleglova § 15 annet ledd, § 18 og § 23 for den ene e-posten og offentleglova § 23 for de to øvrige.

Etter offentleglova § 18 kan det gjøres unntak fra innsyn for dokumenter som et organ har utarbeidet eller mottatt «som part i ei rettssak for norsk domstol», påpeker Sivilombudsmannen. I denne saken har Fylkesmannen vist til at en beslutning om ileggelse av overtredelsesgebyr har store likhetstrekk med en dom, og at de samme hensynene for unntak gjør seg gjeldende.

Kofa er ikke domstol

Ombudsmannen deler ikke Fylkesmannens vurdering. Det fremstår som klart at KOFA ikke er å regne som «norsk domstol» slik at vilkårene for unntak etter offentleglova § 18 ikke er oppfylt for e-posten 16. april 2018.

Etter dette klaget advokaten til ombudsmannen. Advokaten anførte blant annet at Fylkesmannen ikke hadde vist til hvorfor det var «påkravd» å gjøre unntak etter offentleglova § 15 annet ledd, at vilkårene i offentleglova § 18 ikke var oppfylt, samt at det var gitt en mangelfull begrunnelse for unntaket etter offentleglova § 23 første ledd.

Ombudsmannen kom til at Fylkesmannens begrunnelse etterlater «begrunnet tvil», jf. sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd, til om vilkårene for unntak etter offentleglova § 15 annet ledd og § 23 første ledd er oppfylt. Ombudsmannen er også kommet til at vilkårene for unntak etter offentleglova § 18 ikke er oppfylt. Fylkesmannens meroffentlighetsvurdering er også mangelfull. Således ber ombudsmannen om at Fylkesmannen vurdere innsynskravet på nytt.

Bli den første til å kommentere på "Avslo innsynskrav – gjør jobben om igjen, sa sivilombudsmannen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.