Avslørende rapport: Tre av fire uten miljøkrav som tildelingskriterium

Anbud365: Avslørende rapport: Tre av fire uten miljøkrav som tildelingskriteriumDet er et godt stykke igjen for offentlige virksomheter til å leve opp til de forventningene statsminister Erna Solberg har om å bruke offentlige anskaffelser som et viktig verktøy på klimaområdet.

Skriv ut artikkelen

Om få uker gjelder nytt anskaffelsesregelverk med skjerpede krav til miljø og samfunnsansvar gjennom anskaffelsesprosessen. En fersk Difi–undersøkelse avslører at det er langt fram til Stortinget og Regjeringen blir fornøyd: Tre av fire offentlige virksomheter hadde fremdeles ikke miljø blant tildelingskriteriene. Bare en eneste av de nær 250 undersøkte kunngjøringene vektet miljø lik eller over 30 %.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) gjennomførte i august 2016 en kartlegging av 244 utlyste konkurranser på Doffin i 2015 i samarbeid med Inventura. Tema var bruken av krav og kriterier i konkurransegrunnlaget knyttet til samfunnsansvar og miljøaspekter. Fire hovedkategorier ble valgt som spesielt interessante: Møbel (50) yrkesklær (46), IKT-utstyr (48) og transport (100). Formålet med undersøkelsen var å få en oversikt over status for praksis i 2015.

Rapporten med resultatene fra kartleggingen at 25% av konkurransegrunnlagene hadde miljø som et tildelingskriterium, og 0,4 % vekter miljø med 30 % eller mer. I 5 % av konkurransene ble det stilt krav til beregning av livssykluskostnader (LCC). Mange av disse var svært enkle i sin metodikk og til dels ikke evaluerbare, heter det i rapporten.

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi sier til anskaffelser.no at hovedinntrykket fra undersøkelsen er at stat og kommune har et stort forbedringspotensial når det gjelder grønne innkjøp.

Kvalifikasjonskrav

Hver tredje av kunngjøringene har kvalifikasjonskrav knyttet til miljø. Det er størst andel på yrkesklær, minst på IKT. Undersøkelsen viser at det i all hovedsak stilles krav om miljøledelsestiltak og miljøledelsessystemer. Dokumentasjonskravene er varierende.

Kravspesifikasjon

De mest konkrete miljøkravene blir stilt i kravspesifikasjonen og kan omfatte minimumskrav til produkter eller tjenester. Kategorien transport har høyest andel forekomst av miljøkrav i kravspesifikasjonen (53%). Slike krav finnes også ganske hyppig innenfor møbler (48%) og yrkesklær (43%). IKT-utstyr ligger litt lavere (35%). Funnene tyder på at helse- og miljøfarlige kjemikalier og bærekraftig trevirke er særlig relevant for anskaffelser av møbler, likeledes mest relevant for kunngjøringer av yrkesklær.  Energieffektivitet og helse- og miljøfarlige kjemikalier er mest relevant for IKT–anskaffelser.

Tildelingskriterier

Totalt har 25% inkludert miljøaspekter blant tildelingskriteriene. Vanligvis er vektingen for miljø i området 10 -15%, mens pris vektes i området 50-80 %. Andre forhold som kvalitet og leveringssikkerhet inngår også ofte som tildelingskriterier. 5,3 % har miljø med blant tildelingskriteriene, men det er ikke tilknyttet en spesifikk vektingsprosent.

Kontraktsvilkår

De fleste miljøkrav som stilles som kontraktsvilkår, gjelder krav knyttet til emballasje. Samlet sett stilles det miljøkrav som kontraktsvilkår i 39 % av alle kunngjøringene undersøkt.

I anskaffelseskategoriene IKT-utstyr og transport har det vært fokus på LCC. Disse har likevel en lav prosentandel med kunngjøringer hvor dette inngår – henholdsvis 10 % på IKT-utstyr og 6 % på transport.

Bli den første til å kommentere på "Avslørende rapport: Tre av fire uten miljøkrav som tildelingskriterium"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.