Avviser forslag om å bruke anskaffelsesreglene til å skaffe flere lærlinger

Anbud365: Avviser forslag om å bruke anskaffelsesreglene til å skaffe flere lærlingerSamfunnsbedriftene, her ved adm. dir. Øyvind Brevik, kritiserer regjeringen for å fremme forslag om skjerpet lærlingklausul samtidig som et lovutvalg er i gang med bl.a. å fremme forslag som kan bidra til forenklinger av innholdet i anskaffelsesregelverket, herunder foreta en gjennomgang av de samfunnshensyn som reglene skal ivareta (foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesregelverket er allerede er svært omfattende, og summen av krav som stilles til oppdragsgiverne er for mange, og dermed både må og kan målene om flere lærlinger og økt antall utdannende fagarbeidere oppnås på andre måter. Dette er konklusjonen i et høringssvar fra Samfunnsbedriftene. Det må satses sterkere på andre tiltak og incitamenter, heter det.

Kunnskapsdepartementet har hatt forslag til endringer i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (lærlingklausulen) på høring.  Blant de som har gitt høringsinnspill er Samfunnsbedriftene, tidligere KS Bedrift, med oppunder 600 medlemmer i bransjer som avfall, energi, havn, brann og redning, vann og avløp, økonomi og næring, IKT, forvaltning og kompetanse, helse og omsorg, arbeidsinkludering, samferdsel og eiendom, natur og park, kultur og museum.

Kompliserende og fordyrende

Samfunnbedriftene mener at den foreslåtte innskjerpingen med krav om at minst ti prosent og alltid minst én av dem som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten skal være en lærling, kan komplisere gjennomføringen av flere anskaffelser, og kan være et fordyrende element i anskaffelsen. Det kan også, heter det, medføre risiko for redusert kvalitet i lærlingeløpene dersom bedrifter får et incitament til å ansette lærlinger primært for å posisjonere seg for anbud.

De mener derfor at det må satses sterkere på andre tiltak og incitamenter for å styrke fagopplæring og sikre full dekning av læreplasser, fremfor å innskjerpe plikten til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Unødig ressursbelastning

Anskaffelsesregelverket er allerede omfattende og komplekst, og ble etablert for å ivareta andre hensyn, fremholder Samfunnsbedriftene. Formålet med anskaffelsesregelverket er primært å fremme konkurranse og likebehandling, og å sikre rettferdig behandling av leverandører, samt å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved å bake inn mange ulike samfunnshensyn i regelverket, skapes ytterligere kompleksitet som kan medføre en unødig ressursbelastning, både for oppdragsgivere og leverandører.

– Vi mener at anskaffelsesregelverket allerede er svært omfattende, og at summen av krav som stilles til oppdragsgiverne er for mange, og dermed at målene om flere lærlinger og økt antall utdannende fagarbeidere både må og kan oppnås på andre måter, poengterer Samfunnsbedriftene, og:

Kritikkverdig

– Vi finner det også kritikkverdig at regjeringen fremmer dette forslaget samtidig som det er nedsatt et lovutvalg som ifølge mandatet skal fremme forslag som kan bidra til forenklinger av innholdet i anskaffelsesregelverket, herunder foreta en gjennomgang av de samfunnshensyn som reglene skal ivareta.

Bli den første til å kommentere på "Avviser forslag om å bruke anskaffelsesreglene til å skaffe flere lærlinger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.