Bærum kommunerevisjon: Mer ansvar og myndighet til Anskaffelsesenheten

Anbud365: Kommunerevisjonene en nøkkel til å utvikle innkjøpskompetanseI stedet for mer tilsyn, er det nok vesentlig mer relevant når det gjelder å utvikle kompetanse, at man tenker mer på å organisere anskaffelsene slik at en kompetent anskaffelsesenhet kvalitetsikrer kunngjøringene, slik revisjonen i Bærum anbefaler. Med den store andelen anskaffelser utgjør på kommunebudsjettene er det en god vei å gå å følge revisjonsanbefalingene omkring, skriver Anbud365. På bildet kommunedirektør Erik Kjeldstadli i Bærum. Han har fått råd fra sin kommunerevisjon når det gjelder anskaffelser (foto: Elena Garm / freelance, Studio E).

Skriv ut artikkelen

Mer myndighet og ansvar til Anskaffelsesenheten er en anbefaling som kommer fra Bærum kommunerevisjon. Det gjelder utforming av kunngjøringene til kommunen, og bakgrunnen er at revisjonen har sett på kommunens praksis når det gjelder pris og miljø som tildelingskriterium. Sammenliknet med andre storkommuner fremstår Bærum stort sett som en «middelhavsfarer».

I rapporten fra kommunerevisjonen i Bærum omtales tre problemstillinger – alle om vektlegging: Pris (for høyt), sikre leveranser for kritiske funksjoner og klimakloke anskaffelser. Konklusjonen er en anbefaling fra revisjonen om å vurdere tydeligere myndighet og ansvar for utformingen av kunngjøringene til Anskaffelsesenheten.

Bærum har pris som eneste tildelingskriterium i 15% av kunngjøringene. Det er lavere enn snittet for storkommunene, som er 23%. I motsatt ende av tabellen er Sandnes, med over 50%. Kristiansand kommune har ingen kunngjøringer med pris som eneste tildelingskriterium. Om lag halvparten av kunngjøringene i Bærum som bare vektlegger pris, kommer fra et lite tjenestested (Vei og trafikk), som har en liten andel av kommunens innkjøp, opplyser revisjonen i rapporten. Innkjøpene som Anskaffelsesenheten har utformet, vektlegger pris klart lavere enn andre, kan man lese i revisjonsrapporten.

Kriterienes relative vekt

Der det er flere tildelingskriterier skal kommunen angi kriterienes relative vekt. Bærum vektlegger i gjennomsnitt pris 58 % og ligger litt under snittet på 60 % i storkommunene. Kristiansand kommune vektlegger pris minst med 44 % og Sandnes kommune vektlegger pris mest med 75 %. I Bærum ble pris i snitt vektlagt ca. 68 % i 2014 og ca. 70 % i 2016.

I Bærum er miljø tildelingskriterium i 9 % av anskaffelsene og er vektet 1,9 %. Dette er under snittet for storkommunene, som er 2,6%, fremgår det av revisjonsrapporten. Stavanger vektlegger miljø 0,6 %, mens Oslo vektlegger miljø 5,5 %. I Oslo er miljø et av tildelingskriteriene i over en fjerdedel av anskaffelsene.

Anskaffelsesenheten 10 ganger høyere

Kunngjøringene utformet av Anskaffelsesenheten i Bærum har miljø som tildelingskriterium klart oftere enn øvrige tjenestesteder. I snitt vektlegger også Anskaffelsesenheten miljø nesten 10 ganger høyere enn de øvrige tjenestestedene.

For de fleste kunngjøringene der Bærum ikke har miljø i tildelingskriteriene, finnes det tilsvarende kunngjøringer i andre kommuner med miljø i tildelingskriteriene. Bærum har miljø i tildelingskriteriene for 9 av 97 anskaffelser. Kommunen kan vektlegge miljø i tildelingskriteriene for langt flere anskaffelser enn i dag, mener kommunerevisjonen. Samme miljøkrav går ofte igjen i samme kommune. Det er stor variasjonsbredde i miljøkrav som kan brukes. Revisjonen mener miljø kan brukes i tildelingskriteriene i de fleste anskaffelser.

Sikring av leveranser

Når det gjelder å sikre leveranser for kritiske funksjoner, konkluderer revisjonen med at så stort er tilfelle.

Bli den første til å kommentere på "Bærum kommunerevisjon: Mer ansvar og myndighet til Anskaffelsesenheten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.