Ber Mæland ta fatt i innkjøpskompetanse og SMB-markedstilgang

Anbud365: Ber Mæland ta fatt i innkjøpskompetanse og SMB-markedstilgangNHO og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) med innspill til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. På bildet: NHOs adm. dir. Kristin Skogen Lund og MEFs adm. dir. Trond Johannesen.

Skriv ut artikkelen

Økt kompetansenivå hos offentlige innkjøpere og sikre markedstilgang for små og mellomstore bedrifter. I sine innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser tar både NHO og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) disse to kravene med. De to organisasjonene representerer store deler av leverandørmarkedet til det offentlige.

Det legale rammeverket for offentlige anskaffelser er på plass – den siste forskriften trådte i kraft 1. mai. Nærings- og fiskeridepartementet og Difi produserer veiledningsmateriale, og arbeidet med en stortingsmelding om offentlige anskaffelser – som Stortinget har bedt om – er i gang. Den er ventet neste år, og skal dreie seg om hva man skal fylle det vedtatte lov- og forskriftsverket med.

Anskaffelsesstatsråd Monica Mæland har invitert til innspill til meldingen, og MEF er blant dem som har bidratt. Stortingsmeldingen bør søke å svare på følgende overordnede spørsmål, skriver MEF: Hvordan kan anskaffelsesregelverket og oppfølgingen av offentlige innkjøp gjøre det attraktivt å være en leverandør til det offentlige?

Maskinentreprenørene

Forutsigbarhet for leverandør, både i anskaffelses- og gjennomføringsfasen, er avgjørende for å opprettholde og øke konkurransen om offentlige kontrakter. Derfor mener MEF at meldingen bør ta for seg:

 • Hvilke formål skal offentlige innkjøp ivareta
 • Gjennomgang av effektene av de ulike terskelverdien
 • Evaluering av opphevingen av forhandlingsforbudet
 • Kompetansenivået blant offentlige innkjøpere
 • Avvik fra bransjestandarder
 • Markedstilgang for små og mellomstore bedrifter

NHO

Innspill er også kommet fra NHO, som bl.a. skriver at for å realisere potensialet i offentlige innkjøp, er det viktig at innkjøperne settes i stand til å utnytte et effektivt verktøy til å fremme målsettinger innenfor innovasjon, seriøsitet, klima- og miljø, mv. NHO trekker frem følgende elementer til meldingen:

 • Styrking av datagrunnlaget
 • Økt kompetanse, lederforankring og profesjonalisering
 • Sikre små- og mellomstore bedrifters muligheter
 • Nye verktøy som stimulerer innovasjon
 • Forsert digitalisering
 • Støtte opp under samfunnsansvar og seriøsitet
 • Bidra til bedre håndhevelse av reglene

En leverandør

En leverandør til det offentlige, Kvikkas AS, oppfordrer i sitt innspill offentlige oppdragsgivere til å benytte miljø som tildelingskriterium.

Bli den første til å kommentere på "Ber Mæland ta fatt i innkjøpskompetanse og SMB-markedstilgang"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.