Ber om kontrollorgan som på eget initiativ kan ettergå anskaffelser

Anbud365: Ber om kontrollorgan som på eget initiativ kan ettergå anskaffelserArkitektbedriftene, her ved sin adm.dir. Egil Skavang, mener Difis rolle ville vært enda viktigere dersom de ble gitt midler til å utvide sin oppgave til å veilede i praktiske innkjøp.

Skriv ut artikkelen

Et nasjonalt, uavhengig kontrollorgan burde få mandat til på eget initiativ å etterprøve anskaffelser, mener Arkitektbedriftene. Kanskje kan Konkurrensverkets upphandlingstilsyn i Sverige være en mulig modell eller at Kofa fikk utvidet sitt mandat. Arkitektbedriftene begrunner dette med at håndhevelsen av ulovlige eller dårlige offentlige anskaffelser i dag ikke er effektiv nok.

I sitt innspill til Nærings- og fiskeridepartementets planlagte stortingsmelding skriver Arkitektbedriftene at de erfarer at det gjøres mange dårlige og feilslåtte eller ulovlige anskaffelser. Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og det er nok generelt sett for lav kunnskap om regelverket både hos bestiller og leverandør, heter det.

Kvaliteten på anskaffelsene lider i tillegg under at det er mangel på steder der man kan få veiledning til gjennomføringen, samt at håndhevelsen av ulovlige eller dårlige offentlige anskaffelser ikke er effektiv nok da den i altfor stor grad hviler på initiativ fra leverandørsiden, organisasjoner o.l. Det har sine klare svakheter, understreker Arkitektbedriftene, og fortsetter:

Nasjonalt, uavhengig kontrollorgan

– For å få effektivisert dette mener vi at et nasjonalt, uavhengig kontrollorgan burde få mandat til på eget initiativ å etterprøve anskaffelser. Kanskje kan Konkurrensverkets upphandlingstilsyn i Sverige være en mulig modell, http://www.konkurrensverket.se/upphandling/tillsyn/, eller at KOFA fikk utvidet sitt mandat.

Et slikt organ også kunne også ha veiledende funksjon, ifølge Arkitektbedriftene, evt. kunne Difi fylle denne funksjonen dersom de ble bevilget ressursene til dette.

Lokalpolitikerne

I alt for mange tilfeller besluttes rammene for en anskaffelse av lokalpolitikere på et for tynt grunnlag uten grundige behovsavklaringer, som så gir en innkjøper i oppgave å gjennomføre anskaffelsen innenfor de rammer som er satt. Betydningen av god planlegging er vesentlig for å lykkes med en anskaffelse. Det burde vært satt noen krav til hvilket forarbeid som må gjennomføres før man setter en anskaffelse ut i livet, og vi ser derfor behov for en tilsvarende veiledning for mindre prosjekter i både statlig og kommunal regi, skriver Arkitektbedriftene.

Veiledning i praktisk innkjøp

Det er et stort behov for å øke bestillerkompetansen, både mht. regelverket og hvordan de skal gjøre gode innkjøp, påpeker Arkitektbedriftene. I dag er svært mange bestillere mer opptatte av ikke å gjøre feil enn de er av å gjøre gode innkjøp. De stiller også ukritisk krav som ikke har relevans for det innkjøp de skal gjennomføre, eller vektlegger pris i mye høyere grad enn kvalitet. Dette får dessverre ofte den konsekvens at det offentlige ikke får sine behov dekket og at anskaffelsen mislykkes.

Selv om kompetansen rundt regelverket styrkes, vil antakelig det største behovet hos bestillerne ligge i å få veiledning til praktisk gjennomføring av anskaffelsene. Difi har i dag en viktig rolle som veiledere og kunnskapsbase, men deres rolle ville vært enda viktigere dersom de ble gitt midler til å utvide sin oppgave til å veilede i praktiske innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Ber om kontrollorgan som på eget initiativ kan ettergå anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.