Ber statsråden rydde opp etter NHOs råkjør om de ideelle

Anbud365: Ber statsråden rydde opp etter NHOs råkjør om de ideelleNæringsminister Monica Mæland må svare Stortinget om hvordan hun stiller seg til NHOs uttalelser om den nye anskaffelsesloven og handlingsrommet for de ideelle.

Skriv ut artikkelen

Statsråd Monica Mæland må på banen og fortelle hvordan hun vil følge opp Stortingets vedtak om å legge til rette for ideelle aktører i offentlige innkjøp. Den nye anskaffelseslovens far, Odd Omland(a), tar nå opp i Stortinget NHOs råkjør knyttet til handlingsrommet for de ideelle i den nye loven. NHO har skapt mye usikkerhet, sier han.

I spørsmålet sitt til næringsminister Monica Mæland minner Omland, som var saksordfører for den nye anskaffelsesloven, om følgende:

– Da Stortinget i juni vedtok ny lov om offentlige anskaffelser, ble det gitt klart uttrykk for at ideell sektor fortsatt skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige, og at handlingsrommet i EØS må utnyttes fullt ut for å sikre dette. NHO har i medieutspill i sommer gitt uttrykk for at ideelle og kommersielle aktører nå skal likestilles i offentlige innkjøp, og skapt mye usikkerhet.

På den bakgrunn spør representanten Omland om hvordan statsråden vil følge opp Stortingets vedtak og legge til rette for ideelle aktører i offentlige innkjøp?

En samlet og tydelig komite

Under behandlingen av ny lov om offentlige anskaffelser denne våren, jf. Prop. 51 L (2015-2016) og Innst. 358 L (2015-2016), slo næringskomiteen fast følgende:

“Komiteen mener det vil være samfunnsmessig hensiktsmessig at det åpnes for at reservasjonsmulighet videreføres, og ber om at dette gjennomføres i anskaffelsesforskriften innenfor EØS-avtalen”.

Omland skriver i sin begrunnelse for spørsmålet at en samlet komité slo fast at det skal legges til rette for at ideelle aktører fortsatt skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til offentlig sektor. Komiteen var tydelige på at handlingsrommet i EØS-regelverket skal utnyttes. En samlet komite slår også i en ny lovparagraf fast at det skal gis særskilte regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Innhente en ekstern juridisk vurdering

Stortinget har bedt om at regjeringen, så raskt som mulig, parallelt med og i etterkant av forskriftsutforming og implementering av det nye regelverket, skal innhente en ekstern juridisk vurdering av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet, herunder utrede ulike former for samarbeidsmodeller.

NHO har i ulike medieutspill denne sommeren gitt uttrykk for at ideelle og kommersielle aktører nå skal konkurrere på like vilkår om leveranser til det offentlige, og indikerer at en utredning av handlingsrommet vil være å sløse med skattebetaleres penger.

Behov for avklaring fra statsråden

– Siden dette utspillet har skapt mye usikkerhet, spesielt for offentlige innkjøpere og i ideell sektor, fremhever Odd Omland, er det behov for en avklaring fra statsrådens side om hvordan hun stiller seg til disse uttalelsene, og hvordan hun vil følge opp Stortingets vedtak i saken for å legge til rette for ideelle aktører i offentlige innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Ber statsråden rydde opp etter NHOs råkjør om de ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.