Blankt nei til å likestille samfunnshensyn med de grunnleggende prinsippene

Anbud365: Blankt nei til å likestille samfunnshensyn med de grunnleggende prinsippeneNæringsminister Iselin Nybø og seks stortingsrepresentanter er uenige om hva en ny dom i EU-domstolen innebærer.

Skriv ut artikkelen

Et forslag om å likestille miljø-, sosial- og arbeidsrettslige forhold med de grunnleggende prinsippene, og endre anskaffelsesloven for å synliggjøre det, møter kald skulder hos næringsminister Iselin Nybø. Hun kan ikke se at det er behov for å gjøre endringer i anskaffelsesregelverket slik det blir foreslått. Det er allerede en rekke lov-, forskrifts- og regelkrav som dekker behovet. En ny dom fra EU-domstolen trekkes frem i forslaget, men etter statsrådens vurdering utløser ikke dommen et krav til lovendring på dette punkt.

Seks Arbeiderparti-representanter på Stortinget står bak forslaget (Dokument 8:151 S (2019-2020) om å endre anskaffelseslovens §4. Samtidig ber de Regjeringen om at det vektlegges at oppdragsgiver ved gjennomføring av offentlige kontrakter skal sikre det grunnleggende prinsippet om å overholde gjeldende forpliktelser innenfor miljø-, sosial- og arbeidsmarkedslovgivningen, i tillegg til å opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet som allerede er ivaretatt i loven.

Forslagsstillerne peker på at i anskaffelseslovens §5 er hensynet til miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn tatt inn. – Denne bestemmelsen, heter det, forutsetter at kravene som stilles, må være knyttet til det som anskaffes, og at de ikke strider mot de grunnleggende prinsippene. Forslagsstillerne mener at dette kan ha ført til at krav som kan bidra til å fremme ulike samfunnshensyn, ikke blir stilt på grunn av redsel for å bryte med de grunnleggende prinsippene.

Ny dom fra EU-domstolen

Dessuten er det kommet en ny dom fra EU-domstolen (C-395/18 Tim), som, ifølge forslagsstillerne, likestiller hensynet til å ivareta forpliktelser innenfor miljø-, sosial- og arbeidsmarkedslovgivningen med de andre grunnleggende innkjøpsprinsippene. Den nye dommen fra EU-domstolen er helt klar på at offentlige innkjøpere plikter å sikre at leverandører etterlever forpliktelser også innenfor miljø-, sosial- og arbeidsmarkedslovgivningen, og at dette er et grunnleggende prinsipp på lik linje med de andre prinsippene, konstaterer forslagsstillerne.

I sitt svar til forslagsstillerne skriver næringsminister Iselin Nybø at etter hennes vurdering utløser ikke dommen et slikt krav til lovendring. Domstolen tydeliggjør betydningen av miljø-, sosiale- og arbeidsmarkedshensyn og medlemsstatenes forpliktelser til å ivareta dette i sine regelverk, men stiller ingen krav til hvordan det skal gjøres, fremgår det av svaret.

Satsingsområde

Statsråden fremholder at det å ivareta av miljø-, sosiale- og arbeidsmarkedshensyn i offentlige anskaffelser er satsingsområder for regjeringen. For å sørge for dette er det innført en rekke lov- og forskriftskrav i anskaffelsesregelverket. Hun viser til bestemmelser i så vel lovtekst som forskrifter og flere anvisningsregler, og:

– Miljø-, sosiale-, og arbeidsmarkedshensyn er etter min vurdering godt ivaretatt i dagens regelverk. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for å gjøre endringer i anskaffelsesregelverket slik representantene foreslår, understreker næringsministeren.

Bli den første til å kommentere på "Blankt nei til å likestille samfunnshensyn med de grunnleggende prinsippene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.