Bodø: Nå kommer anskaffelsesstrategi og grep i kampen mot useriøse

Anbud365: Bodø Nå kommer anskaffelsesstrategi og grep i kampen mot useriøseKommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø overleverer forslag til kommunestyret både om ny anskaffelsesstrategi og om rutine for oppfølging av krav til useriøse. Her sammen med ordfører Ida Pinnerød da han tiltrådte som kommunedirektør (foto: Per-Inge Johnsen).

Skriv ut artikkelen

Bodø kommune hadde inntil nylig ikke en gyldig anskaffelsesstrategi: Heller ikke rutine for oppfølging av krav til useriøse. Men bystyret fikk nylig servert forslag til begge deler – et resultat av et prosjektarbeid om offentlige anskaffelser som er i gang. Det er viktig å løfte ambisjonsnivået for anskaffelser og avtaleforvaltning fra risikostyrt til mulighetsstyrt for å nå kommunens ambisiøse mål, heter det. Slike er bl.a. inngående kunnskap om regelverk og økonomi, og kompetanse på klima og miljø, etisk handel, seriøst arbeidsliv, innovasjon og leverandørutvikling.

Kommunens nye anskaffelsesstrategi angir fire pilarer som skal ligge til grunn for kommunens anskaffelsesvirksomhet: Klima/miljø, Sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og tjenestekvalitet. I tillegg kommer fire fundamenter som må være på plass for å støtte opp under pilarene: Organisering og styring, innovasjon, samarbeid samt digitalisering og systemstøtte. Samlet trekker strategien opp rammene for hvordan kommunens anskaffelsesvirksomhet skal innrettes i de neste fire årene, fremgår det av saksdokumentene.

Fra risikostyrt til mulighetsstyrt

Kommunen har ambisiøse mål når det gjelder å ha inngående kunnskap om regelverk og økonomi, og ha kompetanse innenfor for eksempel klima og miljø, etisk handel, seriøst arbeidsliv, innovasjon og leverandørutvikling. For å kunne oppnå disse målsetningene er det nødvendig med en systematisk og offensiv satsning på anskaffelsesfaget i kommunen, slås det fast. Det er viktig å løfte ambisjonsnivået for anskaffelser og avtaleforvaltning fra risikostyrt til mulighetsstyrt.

Med en mulighetsstyrt innretning flyttes fokuset fra å unngå risiko til hvordan anskaffelser og avtaleforvaltning kan bidra aktivt til å nå kommunens mål. Det er først med en slik tilnærming at man kan ta ut potensialet som ligger i anskaffelsesfaget. En slik vinkling forutsetter en helhetlig gjennomgang av hvordan Bodø kommune jobber med anskaffelser, både i investeringer og drift, konstaterer Kjell Hugvik i sin innstilling til kommunestyret. Det er nødvendig å se på både organisering og ledelsesforankring, strategiske føringer, operasjonelle retningslinjer og rutiner, rolle- og ansvarsfordeling og systemstøtte, for å nevne noen områder.

For å understøtte dette er det opprettet et prosjekt som skal legge til rette for å styrke og videreutvikle anskaffelsesfaget i Bodø kommune.

Oppfølging av seriøsitetskrav

Også en rutine for oppfølging av seriøsitetskrav står på de folkevalgtes dagsorden samme dag. Kommunen har ikke i like stor grad som Oslo kommune utviklet standardkontrakter innenfor ulike innkjøpskategorier. Statens standardavtaler (SSA) brukes der disse er anvendelig, og innenfor kategorien bygg- og anlegg benyttes relevante NS-standarder. Ut over dette brukes egne kontraktmaler tilpasset den enkelte anskaffelse. Man er derfor avhengig av å innarbeide kontraktkravene fra Oslo-modellen i de kontraktene som brukes i den enkelte anskaffelse, heter det.

Den foreslåtte rutinen gir en beskrivelse av kontraktkrav som skal innarbeides i kontrakter som inngås av Bodø kommune. I tillegg til Oslo-kravene gis det for enkelte av kontraktkravene en nærmere veiledning om hvordan de skal forstås og anvendes på ulike typer kontrakter – veiledningene er inntatt i blå tekstbokser. Og en påpekning fra kommunedirektøren hører også med: Bruken av bestemmelsene i den enkelte anskaffelse vil måtte fortolkes på en måte som ikke bryter med de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser (LOA) eller andre bestemmelser i lov og forskrift som setter absolutte grenser for kommunens mulighet til å stille krav til leverandører.

Forutberegnelighet og samordnet bruk

Rutinen gir også en beskrivelse av hvilke vurderinger og eventuelle tiltak som skal iverksettes i de ulike fasene i arbeidet med en anskaffelse og etterfølgende kontrakt. Hensikten med rutinen er å sikre forutberegnelighet og mest mulig samordnet bruk og oppfølgning av bestemmelsene i Oslo-modellen, både internt i kommunen og overfor våre leverandørmarkeder.

Bli den første til å kommentere på "Bodø: Nå kommer anskaffelsesstrategi og grep i kampen mot useriøse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.