Bråstopp for pilotordning; ingen vet når kommunene får handle på statsavtaler

Anbud365: Bråstopp for pilotordning; ingen vet når kommunene får handle på statsavtalerDivisjonsdirektør Dag Strømsnes (t.v.) i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og leder av Statens innkjøpsenter/DFØ, avdelingsdirektør Kjetil Østgård venter på moms-avklaring. Uten en slik kommer man ikke videre med pilotordningen som skulle åpne for kommunale kjøp på statlige fellesavtaler.

Skriv ut artikkelen

Det skulle settes i gang en pilotordning der kommune-Norge skulle ha mulighet til å kjøpe på Statens innkjøpssenteres avtaler- på oppdrag fra regjeringen. Men i september i fjor ble det bråstopp for arbeidet med ordningen. En moms-avklaring måtte til, og innkjøpssenteret bad Skatteetaten om en såkalt «bindende uttalelse» om hvordan dette med moms’en forholdt seg. Etter det er det blitt helt stille. Anbud365 spurte Skatteetaten om status, men taushetsplikt hindrer etaten i å si noe som helst. Ikke engang om det er kommet slik hevendelse fra innkjøpssenteret. – Vi ser fram til at situasjonen er avklart, sier leder av Statens innkjøpssenter, Kjetil Østgård til Anbud365 – uten å ytterligere kommentarer.

I et brev til alle fylkeskommuner og kommuner for nærmere et år siden meldte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring v/Statens innkjøpssenter at det i tildelingsbrevet for 2022 var gitt oppdrag å sette i gang en pilotordning der fylkeskommuner og kommuner kan delta på innkjøpsavtalene til innkjøpssenteret. Pilotordningen er frivillig og skal vare over en fireårs periode.

Bakgrunnen er en utredning fra Oslo Economics, der det lanseres fem anbefalinger for hvordan for hvordan innkjøpssamarbeid kan bidra til enda bedre oppnåelse for målene for innkjøp i kommunesektoren. En av disse er å bruke utvalgte nasjonale avtaler der behov og leverandørmarked tilsier at det er egnet.

Midlertidig stoppet

Senere på året kom meldingen om at det er uavklart om kommunesektorens deltakelse på de statlige fellesavtalene vil utløse merverdiavgift. I påvente av en avklaring, heter det, har DFØ v/Statens innkjøpssenter per september 2022 besluttet å midlertidig stoppe piloteringen til spørsmålet om merverdiavgift er avklart. Fylkeskommuner og kommuner har inntil videre ikke mulighet til å tilslutte seg de statlige fellesavtalene.

DFØ v/innkjøpssenteret har, etter hva Anbud365 får opplyst, bedt om en ««bindende forhåndsuttalelse» fra Skatteetaten. I betraktning av at det er gått noen måneder siden stopp-meldingen for pilotordningen ble lagt ut på anskaffelser.no, tok Anbud365 kontakt med Skatteetaten for å høre hvor denne saken nå står, er det kommet en avklaring, og i tilfelle – hva går den ut på. Hvis ikke, når er det ventet at en avklaring skal komme? Hva er grunnen til at en slik avklaring tar så lang tid? Spurte vi, og fikk svar fra seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten:

Taushet

– Skatteetaten kan hverken bekrefte eller avkrefte at vi har fått inn henvendelser fra Statens innkjøpssenter på grunn av taushetsplikten (se skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd).

Dette med «bindende forhåndsuttalelse» er noe Skatteetaten bare gir når det er av vesentlig betydning for den skattepliktige å få klarlagt virkningene før igangsetting, eller spørsmålet er av allmenn interesse. Det fremgår av skatteforvaltningsloven kapittel 6 med tilhørende forskrift. Flere vilkår må oppfylles, i tillegg bestemmelser av mer formell karakter. Skattedirektoratet bør ifølge nevnte lovkapittel normalt komme med sin uttalelse senest tre måneder fra fullstendig anmodning er mottatt, men det kan ta lengre tid, f.eks. alle faktiske opplysninger ikke er opplyst i tilstrekkelig grad eller at spørsmålene som er stilt er vanskelig og kompliserte og krever inngående vurdering.

Bli den første til å kommentere på "Bråstopp for pilotordning; ingen vet når kommunene får handle på statsavtaler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.