Brøt dokumentasjonskrav; ble reddet da oppdragsgiver sjekket selv

Anbud365: Brøt dokumentasjonskrav; ble reddet da oppdragsgiver sjekket selv.Bakgrunnen for denne klagesaken var en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå parallelle rammeavtaler med mindre maskinentrepriser på Nordlandsbanen Nord (Illustrasjonsfoto).

Skriv ut artikkelen

Tilbyderen hadde ikke etterlevet dokumentasjonskravet, men skulle likevel ikke avvises, ifølge en Kofa–avgjørelse. Det gjaldt behov for å forsikre seg om tilbyderens soliditet var god nok. Sist tilgjengelig regnskap (2015) var krevet, men tilbyderen leverte bare 2014–regnskapet, som rett nok viste god soliditet. Men så sjekket oppdragsgivere offentlig tilgjengelig informasjon og fant at soliditeten var like god i 2015. Og da var alt i orden.

I Kofa–sak 2016/199 ble fem tilbydere innstilt som valgte leverandører. Klagen kom fra nr. 6 på listen. Han mente at en blant de fem innstilte skulle vært avvist fordi et kvalifikasjonskrav ikke ble oppfylt. Kravet var en kredittvurdering ikke eldre enn seks måneder. Oppdragsgiver, den gang Jernbaneverket, nå Bane NOR SF, mente at tilbudet, sammenholdt med regnskaper funnet på proff.no, gav tilstrekkelig trygghet for den aktuelle tilbyderens økonomiske og finansielle soliditet.

Bakgrunnen for klagesaken var en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå parallelle rammeavtaler med mindre maskinentrepriser på Nordlandsbanen Nord. Tilbyderen leverte en rapport fra kredittvurdering.no som var eldre enn seks måneder. Som en naturlig følge var regnskapene i rapporten fra 2014 og dermed ikke siste kjente regnskapstall ved tilbudsfristens utløp.

Plikt og rett til å avvise

I tilfeller der leverandøren “ikke på noen måte har dokumentert at kvalifikasjonskravet er oppfylt”, har oppdragsgiver en plikt til å avvise, skriver Kofa. Retten til å avvise gjelder “i tilfeller der dokumentasjonskravet ikke er oppfylt, men leverandøren på annen måte likevel har vist at kvalifikasjonskravet er oppfylt, eller at dette fremstår som sannsynlig”.

At tilbyderen i denne saken kom med en kredittvurdering eldre enn seks måneder, og som ikke baserte seg på de siste kjente regnskapene, medfører ikke uten videre en plikt til avvisning. Kofa:

Krav til soliditet

– Kvalifikasjonskravet var at tilbyder skulle ha “økonomisk og finansiell soliditet” som ga oppdragsgiver trygghet for at selskapet ville være økonomisk levedyktig i avtaleperioden. Normalt brukes begrepet “soliditet” om forholdet mellom et selskaps egenkapital og totalkapital. Soliditeten viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert ved egenkapital. Etter omstendighetene må riktignok kvalifikasjonskravets innhold fastlegges ut fra det tilhørende dokumentasjonskravet, jf. eksempelvis klagenemndas avgjørelse i sak 2014/124 premiss (32). Når innklagede har etterspurt dokumentasjon i form av kredittvurdering, er det noe uklart hva som egentlig skulle vurderes under kvalifikasjonskravet. Ettersom kvalifikasjonskravet bare oppstilte krav til selskapenes soliditet, må det likevel være dette som er avgjørende.

Ok å innhente offentlig tilgjengelig informasjon

Kredittvurderingen fra 2014 ga en indikasjon på at selskapet hadde tilstrekkelig soliditet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene. Oppdragsgiveren undersøkte i tillegg regnskapstall fra 2015, tilgjengelig på proff.no, som viste at soliditeten til selskapet fortsatt var i orden.  Kofa skriver at forskriften ikke stenger for innhenting av offentlig tilgjengelig informasjon. Oppdragsgiveren har anledning til å be om ettersending av “offentlig tilgjengelig dokumentasjon” på at kvalifikasjonskrav er oppfylt. Hensynet bak denne regelen er at det ville være uheldig dersom oppdragsgiver måtte avvise konkurransedyktige leverandører fordi tilbudene ikke inneholder slik dokumentasjon. Etter klagenemndas oppfatning må det i forlengelsen av dette også være anledning for oppdragsgiver til å undersøke offentlig tilgjengelig dokumentasjon på egen hånd.

Bli den første til å kommentere på "Brøt dokumentasjonskrav; ble reddet da oppdragsgiver sjekket selv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.