Bruker i liten grad mulighetene for innovasjonskjøp

Anbud365: Bruker i liten grad mulighetene for innovasjonskjøpDen ferske rapporten viser at kommunene i beskjeden grad har fokus på spredning av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Potensialet for innovasjon er stort, men kommunene bruker i liten grad det mulighetsrommet som anskaffelsesreglene gir. Dagens mekanismer for innovasjon gjennom kommunale anskaffelser, og ikke minst spredning av disse, er utilstrekkelige. Dette er konklusjoner fra en fersk KS–bestilt rapport, der det også heter at KS må ta grep.

Menon og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra KS gjennomført FOU-prosjektet «Spredning av innovative offentlige anskaffelser i norske kommuner». Prosjektet har kartlagt i hvilken grad og hvordan norske kommuner arbeider med spredning av løsninger og erfaringer fra innovative offentlige anskaffelser på tvers av norske kommuner.
Datainnsamlingen i prosjektet er basert på innhenting og gjennomgang av eksisterende forskning og statistikk, deltakelse på ulike bransje- og policyseminarer, samt omkring 50 intervjuer med kommuner, fylkeskommuner, statlige aktører, næringsorganisasjoner og leverandørbedrifter.

Betydelig uforløst potensiale

Selv de kommunene som har erfaring med innovative offentlige anskaffelser, har ikke kommet spesielt langt på dette feltet. Rapporten viser også at kommunene i beskjeden grad har fokus på spredning av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Det fremheves at det er et betydelig uforløst potensiale for økt effekt av innovative offentlige anskaffelser gjennom å tilrettelegge for økt systematikk og spredning på tvers av norske kommuner.

KS’ arbeid med nettverk på området, samt det KS-deleide Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) beskrives som svært gode spredningsordninger, men disse vurderes som små initiativ sett opp mot utfordringene og mulighetene knyttet til spredning av innovasjon i alle landets små og store kommuner.

I rapporten lanseres fire forslag:

1.Styrking av kompetanse og absorbsjonsevne i kommunene

For å kunne tilegne seg ny kompetanse og eksterne impulser er det avgjørende å ha en viss gard av kompetanse selv. Dette kan skje gjennom etterutdanning kursing, rådgivning, nyansettelser eller samarbeid mellom kommuner.

2.Formalisering og profesjonalisering av nettverksbasert spredning

Den nettverksbaserte spredningen og delingen som allerede finner sted, kan oppskaleres og profesjonaliseres gjennom å etablere superbrukere i form av større kommuner eller spydspisskommuner som betjener et antall tilhørende kommuner regionalt. På denne måten vil man kunne formalisere læringsnettverk regionalt.

3.Tilrettelegging for koordinerte anskaffelser av innovasjon med stor innovasjonshøyde

I rapporten anbefales det å etablere en tydelig etterspørselsfunksjon som tar sikte på å anskaffe løsninger med stor innovasjonshøyde for flere kommuner parallelt. Dette kan være koordinerte innkjøp på tvers av kommuner hvor man etterspør innovasjonsintensive løsninger med teknologiutvikling.

4.Etablere en søkbar database/ oppskalere eksisterende database eksisterende database

For å supplere den muntlige og nettverksbaserte spredningsmodellen med en mer formalisert og strukturert spredningsstruktur, anbefales det å etablere en søkbar database (eller oppskalere en eksisterende database) som fanger opp innovative løsninger og innovative offentlige anskaffelser med relevans for kommunene.

Bli den første til å kommentere på "Bruker i liten grad mulighetene for innovasjonskjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.