Brygger opp til ny runde med «like vilkår»-strid

Anbud365: Brygger opp til ny runde med «like vilkår»-stridNybakt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått en rapport om like konkurransevilkår i hendene.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen vil ha like konkurransevilkår når private og offentlige er i de samme markedene. Et flertall i en arbeidsgruppe foreslår at det innføres et generelt prinsipp om at når en offentlig aktør driver kommersiell aktivitet i konkurranse med andre, skal dette gjøres på markedsmessige vilkår. Forslaget fremmes under dissens, bl.a. er KS, LO og Spekter imot dette. Her ligger det an til politisk kamp når høringsprosessen er i gang.

Rapporten om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører ble nylig lagt frem: «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører». Det er resultatet av arbeidet utført av en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen sommeren 2006. Bakgrunnen var at ESA stilte spørsmålstegn ved hvorvidt skattefritak og konkursforbud for det offentlige er i strid med EØS-avtalen. ESA har hevdet at dette gir en fordel for det offentlige når de konkurrerer med private aktører.

Offentlige og private aktører konkurrerer ofte i samme marked. En kommune som drifter kommunale parker og samtidig selger gartnertjenester i det private markedet er ett eksempel på det. Et annet er når det kommunale sykehjemmet i tillegg driver catering.

Ønsker like konkurransevilkår

– Vi ønsker like konkurransevilkår mellom det offentlige og private aktører, samtidig som det offentlige skal være i stand til å løse sine oppgaver på en god måte, kommenterer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Rapporten vil nå bli sendt på høring, før regjeringen tar stilling til hvordan den skal følges opp.

Arbeidsgruppen anser at en løsning basert på separate regnskaper og skatteplikt vil være tilstrekkelig til å avhjelpe støtteproblematikk knyttet til skattefritak, gitt forutsetningen om at dette representerer støtte, heter det i rapporten. Dersom det velges en løsning basert på separate regnskaper og skatteplikt, utelukker dette likevel ikke at utskilling velges der det er hensiktsmessig, for eksempel der utskilling fremstår som enklere, er et bedre alternativ for virksomheten, eller er ønskelig av andre årsaker.

Flertall, mindretall …

En samlet arbeidsgruppe mener at konkursimmunitet uansett ikke representerer et problem dersom markedsaktørprinsippet etterleves. Det er ikke flertall i arbeidsgruppen for en helt generell utskillingsplikt for all EØS-rettslig økonomisk aktivitet.

Et flertall i arbeidsgruppen går inn for at det innføres en plikt til regnskapsmessig skille, og dessuten at det etableres et kontrollregime for å sikre etterlevelse av markedsaktørprinsippet. Flertallet mener at oppgaven bør legges til Konkurransetilsynet.

Tilbakeføring av støtte?

Dette flertallet er noe delt med hensyn til hvor langt kompetansen under et slikt regime skal gå, det vil si om det skal inkludere kompetanse til å gi konkrete pålegg blant annet om utskilling, og om det skal kunne pålegges tilbakeføring av støtte til fordel for statskassen.

Et mindretall (medlemmene fra KS og LO) anser at det ikke er nødvendig å etablere et tilsynsregime, men at effektivisering av informasjon og veiledning vil være tilstrekkelig.

Splittet om prinsipp

Et flertall i arbeidsgruppen foreslår at det innføres et generelt prinsipp om at når en offentlig aktør driver kommersiell aktivitet i konkurranse med andre, skal dette gjøres på markedsmessige vilkår. Et mindretall (medlemmene forsker Elin Halvorsen og representantene fra KS, LO og Spekter) dissenterer mot dette forslaget.

Bli den første til å kommentere på "Brygger opp til ny runde med «like vilkår»-strid"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.