Burde gitt avvist tilbyder mulighet til å kommentere først

Anbud365: Burde gitt avvist tilbyder mulighet til å kommentere førstÅsnes kommune, her ved ordfører Ørjan Buer, avviste en tilbyder og fikk dermed en klagesak i Kofa.

Skriv ut artikkelen

Dokumentasjonskravet som ble brukt, var temmelig uegnet, konstaterte Kofa. Oppdragsgiveren hadde imidlertid også trukket inn gamle regnskapstall, og avviste tilbyderen på dette grunnlaget. Men, påpeker Kofa, oppdragsgiveren burde gitt ham anledning til å kommentere regnskapstallene, og også gitt mulighet til å fremlegge nyere tall.

I mars i fjor inviterte Åsnes kommune til en konkurranse med sikte på å inngå rammeavtale om sommervedlikehold av kommunale veier og plasser i kommunen. En tilbyder var blitt avvist fra konkurransen og klaget til Kofa (sak 2017/108) med påstand om brudd på regelverket.

Kofa peker på at det ikke er uttrykkelige regler om avvisning for så vidt gjelder anskaffelser som følger forskriften del I. Det grunnleggende kravet om likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4 kan likevel innebære at oppdragsgiver ikke kan inngå kontrakt med en leverandør som ikke oppfyller kravene for deltakelse i konkurransen, og oppdragsgiver har rett til å avvise leverandører som ikke oppfyller krav satt i konkurransegrunnlaget. Det avgjørende blir om oppdragsgiver har gjort en saklig og forsvarlig vurdering av om kvalifikasjonskravet er oppfylt.

Grunn for avvisning

Klageren ble avvist under henvisning til regnskapstall, men kvalifikasjonskravet åpnet ikke for å legge vekt på regnskapstall i vurderingen av om kravet var oppfylt, hevdet klageren.

Det følger, skriver Kofa, av det grunnleggende kravet til forutberegnelighet i loven § 4 at vurderingen av om kvalifikasjonskravet er oppfylt må skje i samsvar med opplysningene gitt i konkurransegrunnlaget. Kvalifikasjonskravet spør etter «økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten». Kvalifikasjonskravet om nødvendig økonomisk kapasitet må være oppfylt ved inngivelsen av tilbud. Dette kravet skulle dokumenteres oppfylt ved å kunne stille bankgaranti i henhold til kontraktsbestemmelsene. I tilbudet opplyste klager at bankgaranti ville kunne innhentes, og avvisningsbeslutningen ble – naturlig nok – fattet før avtaleinngåelse.

Konkurransegrunnlaget

Spørsmålet for nemnda er dermed om konkurransegrunnlaget åpner for å vurdere om kravet er oppfylt ut fra et bredere perspektiv, f.eks. å legge vekt på tilgjengelige regnskaper fra de siste årene.

Etter nemndas oppfatning må utgangspunktet være at oppdragsgiver forholder seg til de dokumentasjonskrav som er satt i konkurransegrunnlaget. Der det er aktuelt å basere vurderingen også på andre opplysninger, må leverandøren gis anledning å kommentere disse.

Temmelig uegnet dokumentasjonskrav

– Det dokumentasjonskravet som er satt er, ikke minst når det ses i lys av koblingen til NS 8406, temmelig uegnet, fremhever Kofa. Dersom kvalifikasjonskravet «økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget» skal ha noen realitet, må det etter nemndas oppfatning være anledning til å basere vurderingen også på andre opplysninger, herunder regnskapstall fra de siste årene. Slike regnskapstall vil imidlertid, der de som i det foreliggende tilfellet er innhentet fra offentlig tilgjengelig registre, ikke gi et fullstendig bilde av situasjonen ved tilbudsfristens utløp. Det er for så vidt betegnende at innklagede, i 2017, baserte avvisningsbeslutningen på regnskapstall for 2012 til 2015.

Nemnda er derfor enig med klageren når det fremholdes at oppdragsgiveren burde gitt ham anledning til å kommentere regnskapstallene, og også gitt mulighet til å fremlegge nyere tall.

Bli den første til å kommentere på "Burde gitt avvist tilbyder mulighet til å kommentere først"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.