Dagens Anbud365-seminar: Katalog full av kunnskap fra regelbrudd-saker i Kofa

Anbud365-B Dagens Anbud365-seminar Katalog full av erfaring fra regelbrudd-saker i KofaSolid oppslutning om dagens Anbud365-webinar i regi av Wikborg Rein (alle fotos: Kari Marie Sandbukt, Wikborg Rein).

Skriv ut artikkelen

Innholdet i dagens Anbud365-seminar/webinar med Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen kan karakteriseres som en katalog, en oppslagsbok. Her ble en serie av årets Kofa-avgjørelser gjennomgått og kommentert – med spesiell vekt på der klagenemnda kom til at det var gjort brudd på regelverket. Gode eksempler på hvordan innholdet i en begrunnelse bør se ut, var laget. Og et tips som kan bli mer og mer anvendelig når samfunnshensyns-krav brer seg, også som kontraktskrav, spesielt om en oppdragsgiver ber om dokumentasjon i forkant av kontraktsoppstart.

I overkant av 800 hadde meldt sin interesse for å høre de to Wikborg Rein-advokatene ta for seg hva KOFA hittil i 2022 har kategorisert som brudd. Lær av andres feil, vara overskriften. Det var et hybrid arrangement, der selve foredragslokalet ble så å si fullsatt.

Fikk du ikke seminaret/webinaret med deg, kan du se der her.

Anbud365: Dagens Anbud365-seminar Katalog full av erfaring fra regelbrudd-saker i Kofa
Wikborg Rein-advokat Malene Reinertsen på dagens Anbud365-seminar/webinar

Med utgangspunkt i Kofa-saker som tok for seg klager på innholdet i begrunnelsene enkelte oppdragsgivere gir, kom følgende liste på hva som er tilstrekkelig begrunnelse:

Tilstrekkelig begrunnelse- eksempler

• Skal gi en kortfattet beskrivelse av hvordan valgte tilbud ble evaluert under hvert enkelt tildelingskriterium

• De andre tilbyderne skal kunne vurdere om prosessen har gått riktig for seg, men skal ikke settes i stand til å foreta en fullstendig overprøving

• Å oppgi poengscoren per tildelingskriterium kan si noe om den relative forskjellen, men er ikke tilstrekkelig i seg selv, fordi det ikke sier noe om hvorfor scoren er forskjellig

• Bør ikke gi inntrykk av at tildelingskriteriene er vurdert som minstekrav, det må også sies noe om hvorfor det valgte tilbudet er best iht. tildelingskriteriene, jf. sak 2021/378 (Traktoranskaffelse)

Anbud365-A - Dagens Anbud365-seminar Katalog full av erfaring fra regelbrudd-saker i Kofa
Wikborg Rein-advokat Hanne Zimmer på dagens Anbud365-webinar/seminar

• Dersom det valgte tilbud ligger over ett eller flere andre i pris, bør det særlig begrunnes detaljert hvorfor dette tilbudet likevel ble valgt:

  • Sak 2021/2161 (34): “I en slik situasjon må begrunnelsen sette klager i stand til å forstå hvilke kvalitetsmessige fordeler ved valgte leverandørs tilbud som er mer enn veiet opp for klagers lavere pris”.
  • Sak 2021/378 (53) “Sett hen til at det er liten forskjell i pris og oppnådd poeng mellom nummer 1 og 2 i konkurransen, er det ekstra viktig at det fremgår av evalueringen at den er gjort i tråd med føringene i konkurransegrunnlaget.”
  • Sak 2022/273 (57) “(…) For priskriteriet er det imidlertid ikke gitt noen annen begrunnelse enn en rangering av tilbudene. Innklagede har forklart at man ikke kunne gi ut evalueringspriser eller prispoeng, fordi det vil røpe informasjon som er underlagt taushetsplikt. Det er ikke godtgjort at man ikke kunne redegjøre for prisforskjellene på en mer nyansert måte enn en ren rangering”.

Kontraktskrav og dokumentasjon

I en Kofa-sak (2022/616) gjaldt det krav til sertifisering av fiskefartøy inntatt som kontraktskrav (ikke minstekrav), men likevel krav til dokumentasjon i form av gyldig sertifikat. Regelbruddet her var at det ikke var gjort nærmere undersøkelser.

KOFAs vurdering var at det i utgangspunktet er tilstrekkelig at kontraktsvilkår oppfylt ved kontraktsoppstart. Når dokumentasjonskrav er stilt, og innlevert dokumentasjon avviker fra dette, må oppdragsgiver gjøre ytterligere undersøkelser. Det er ikke avvisningsplikt hvis undersøkelser viser at kravet vil være oppfylt innen kontraktsoppstart.

Såkalt antesipert mislighold (som dette) kan vise seg å bli hyppigere innslag i fremtidige klagesaker som følge av at flere og flere stiller krav – også som kontraktskrav – knyttet til miljø, klima, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. Her kan det være vanskelig å fremskaffe dokumentasjon i forkant av kontraktinngåelsen. Da følger det av KOFAs avgjørelse i fiskefartøysaken at oppdragsgivere må gjøre grundige undersøkelser.

Bli den første til å kommentere på "Dagens Anbud365-seminar: Katalog full av kunnskap fra regelbrudd-saker i Kofa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.