Dagens Anbud365-webinar: Slik er spillereglene ved kontraktsendringer

Anbud365:Dagens Anbud365-webinar: Slik er spillereglene ved kontraktsendringerPartnerne Christian Bjørtuft Ellingsen (t.v.) og Anders Thue – begge Simonsen Vogt Wiig, sto for det faglige innholdet i dagens Anbud365-webinar.

Skriv ut artikkelen

Særlig i mer langvarige kontrakter kan det oppstå nødvendige behov for å endre kontrakter. Spillereglene ble gjort tydelig i dagens Anbud365-webinar av partnerne Christian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue – begge Simonsen Vogt Wiig. Temaet var adgangen til å endre kontrakter inngått under anskaffelsesregelverket. Ikke minst kan den raske, tekniske utviklingen på IT-området gjøre kontraktendringer ønskelig og nødvendig, og det kan komme uforutsette omstendigheter – som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse, som det heter.

Godt over 400 interesserte fulgte på det meste dagens Anbud365-webinar. De fikk i løpet av den halvannen timen webinaret varte, en solid innføring i hvilke muligheter partene i en offentlig kontrakt har til å endre en allerede inngått kontrakt, uten at dette kommer i strid med anskaffelsesretten.

Et av de mest praktiske spørsmålene for offentlige oppdragsgivere og for leverandører til det offentlige er om den kontrakten de har inngått, lovlig kan endres. Det er en grunnleggende hovedregel at en offentlig kontrakt ikke kan endres vesentlig. Dersom det foreligger et slikt endringsbehov, må den offentlige oppdragsgiveren heller vurdere å konkurranseutsette kontrakten på nytt.

Vesentlige endringer

Partnerne Bjørtuft Ellingsen og Thue tok særlig for seg langvarige og kompliserte kontrakter, der oppdragsgiver vil ha store utfordringer ved et eventuelt leverandørbytte. Hva gjør man dersom man har et omfattende og presserende endringsbehov, men man er låst til den opprinnelige leverandøren?

Det råder normalt et forbud mot å gjøre vesentlige endringer i en kontrakt. Grunnen er at det dermed i realiteten kan oppstå en ny kontrakt, som f.eks. også andre leverandører kunne ha tenkt seg å tilby på eller at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør. Det er m.a.o. et inngrep i konkurransen.

Andre vesentlige endringer er bla. når:

  • kontraktens økonomiske balanse endres til fordel for leverandøren
  • Kontraktens omfang endres betydelig

Tillatte endringer

Skifte av leverandør kan også være en vesentlig endring dersom det f.eks. ikke gjelder et skifte som følger av en omstrukturering. Da er endringen tillatt, på samme måte som f.eks.:

  • Endring etter vilkårene i en endringsklausul i kontrakten
  • Nødvendige endringer som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse (Covid-pandemien, kommunesammenslåing og Ukraina-krigen kan være aktuelle eksempler)
  • Endringer som gir begrenset prisøkning
  • Endringer som ikke er vesentlige
  • Endringer som gjelder nødvendige tilleggsleveranser
  • Endringer i rammeavtaler

Opsjoner, prisregulering …

Til grunn for alt dette er det forutsetninger og vilkår som må oppfylles. Dette gikk Bjørtuft Ellingsen og Thue grundig gjennom på webinaret. Også opsjoner og prisreguleringsmekanismer ble drøftet i et endringsperspektiv, der de to reiste spørsmål om dette egentlig kan betraktes som endringer. Tydeligere var de på at en reforhandlingsklausul nok kunne være å se på som en vesentlig endring, og anbefalingen var i et slit tilfelle å vurdere om det er andre muligheter.

Webinaret vil være tilgjengelig på denne lenken i en tid fremover:
https://vimeo.com/event/3300709/25c965545a

Bli den første til å kommentere på "Dagens Anbud365-webinar: Slik er spillereglene ved kontraktsendringer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.