Den nye, hevede terskelverdien et problem for hver femte NHO-bedrift

Anbud365: Den nye, hevede terskelverdien et problem for hver femte NHO-bedriftNHO, her ved advokat og anskaffelses-ekspert Arnhild D. Gjønnes, har gjort en undersøkelse blant medlemsbedrifter om muligheten for tilgang på offentlige kontrakter etter at den nasjonale terskelverdien ble hevet.

Skriv ut artikkelen

Over 50% av bedriftene i en undersøkelse i regi av NHO svarer at det etter hevingen av terskelverdien til 1,3 mill. er lettere eller som før å få tilgang til offentlige kontrakter. I underkant av hver femte mener det er blitt vanskeligere. Dette fremgår av materialet som NHO har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med forslaget om Lille Doffin.

Det var rett før sommeren leverte NHO et forslag til NFD om en enkel, pliktig kunngjøringsløsning for anbud under den nasjonale terskelverdien, kalt Lille Doffin. Formålet er å sikre markedsadgang for små og mellomstore bedrifter.

Forhøyelse av den nasjonale terskelverdien har bidratt til uro i markedet, skriver NHO. Uro fordi bedrifter som tidligere ga tilbud på kontrakter, ikke lenger finner de samme kontraktene på Doffin. Det er Doffin som er den mest sentrale markedsplassen for offentlige anskaffelser. Doffin er dermed en sentral mekanisme for å sikre kunngjøring og konkurranse om offentlige oppdrag.

Uheldig å unndra seg konkurranse

– Forhøyelse av terskelverdien utvider også handlingsrommet for direkteanskaffelser, heter det. Dersom oppdragsgivere unndrar seg konkurranse, er det uheldig. Det kan også bli fristende for oppdragsgivere å splitte opp større oppdrag i mindre, i den hensikt å unndra anskaffelsen fra konkurranse.

NHO gjorde i mai i år en undersøkelse blant sine medlemmer som, ifølge NHO, viser at dette er reelle problemstillinger. Resultater fra undersøkelsen er å finne i materialet som NHO har sendt NFD sammen med forslaget om Lille Doffin.

NHO-undersøkelsen

Det fremgår ikke i materialet hvor mange av medlemmene som er spurt, om det er et representativt utvalg i bransje/størrelse eller om det er bare er nåværende og tidligere leverandører til det offentlige – eller liknende. Svarene på de respektive spørsmålene kommer imidlertid fra et sted mellom 260 og 270 medlemsbedrifter.

På spørsmålet «Er det lettere eller vanskeligere å få tilgang til kontrakter etter forhøyelsen av terskelverdien til 1,3 mill.?», svarer 44% at det er som før og 9 % svarer lettere. 29 % er i «vet ikke»-gruppen. 19 % oppgir at det er blitt vanskeligere.

Blitt vanskeligere

Det er spesielt bedrifter som tilbyr tjenester innenfor overnatting (37 pst.), bemanning (33 pst.), kurs og konferanse (27 pst.), markedsføring/kommunikasjon (27 pst.) og renhold (25 pst.) som oppgir at det har blitt vanskeligere å få til tilgang til offentlige kontrakter, fremgår det av Lille Doffin-materialet.

På spørsmålet «Hvor finner du informasjon om kontraktene under 1,3 mill.», svarer 62% Doffin. 60% oppgir at de får informasjon direkte fra oppdragsgiver. 6% svarer at de finner informasjon på hjemmesider, 7% i aviser og 16% andre steder.

Kontakt med innkjøperne

Det blir også spurt om i hvilken grad de opplever at offentlige innkjøpere gir anledning til møter eller innsalg av deres tjenester og produkter. 30% svarer her «i svært liten grad» og 22% «i liten grad». Bare 5% svarer i svært stor eller stor grad. Det oppgis ikke i Lille Doffin-dokumentet om leverandørene oppfatter sin kontakt med brukerne like negativt. Det er brukerne som skal benytte de varer og tjenester som markedet tilbyr, en innkjøper skal sørge for at anskaffelsesprosessen foregår etter regelverket – og på best mulig måte hensett til de målene som er satt. At en innkjøpers hverdag er krevende belagt er godt dokumentert i spaltene her på Anbud365.

Bli den første til å kommentere på "Den nye, hevede terskelverdien et problem for hver femte NHO-bedrift"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.