Det gode innkjøp

Anbud365: Det gode innkjøpI denne artikkelen eksklusivt for Anbud365 kommenterer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nylige artikler i Anbud365 med utgangspunkt i resultater fra vår nyeste undersøkelse.

Skriv ut artikkelen

Av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Kravene og forventningene som stilles til offentlige oppdragsgivere er mange og kompliserte. Mange innkjøpere opplever at det ikke blir satt av tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre gode anskaffelser.

Anbud365 tar opp et svært viktig tema i sine artikler. Det er ikke nok å gjennomføre en juridisk korrekt konkurranse. Et vellykket innkjøp forutsetter at det også er satt av nok ressurser til planlegging, inkludert analyser av behovene som skal dekkes og hvilke tjenester som tilbys på markedet. Når kontrakt er inngått, må den dessuten følges opp aktivt for å sikre at den blir respektert. Det er behov for å ta grep for å sikre at innkjøperne har nok kunnskap og kapasitet til å løse disse oppgavene på en god måte.

Det dreier seg for det første om at vi politikere må ha et bevisst forhold til hvilke krav det er hensiktsmessig og realistisk å stille til offentlige oppdragsgivere. Da må vi se alle de ulike kravene i sammenheng og vurdere når offentlige anskaffelser er det riktige virkemidlet for å løse ulike samfunnsutfordringer. En utredning fra Oslo Economics analyserer virkninger av krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser. Den tar blant annet for seg hvordan krav om bekjempelse av alvorlige samfunnsutfordringer som blant annet klimagassutslipp, miljøbelastninger og arbeidslivskriminalitet kan ivaretas på en mest mulig effektiv måte.

Hvordan innkjøpsfunksjonen er styrt og organisert

For det andre må vi se nærmere på hvordan innkjøpsfunksjonene er styrt og organisert. Det er behov for å ta noen strukturelle grep for å bidra til å bygge opp innkjøpsfunksjoner som er robuste nok til å gjennomføre gode, effektive anskaffelser. Dette kan dels skje gjennom mer hensiktsmessig organisering av innkjøpsfunksjonene internt i den enkelte virksomhet. Dette forutsetter at ledelsen i virksomhetene får øynene opp for anskaffelsenes strategiske betydning for å nå virksomhetens overordnede mål.

Noen virksomheter er så små at de har begrenset ressurser internt. Da må større grad av samarbeid og samordning av offentlige anskaffelser til for å oppnå bedre og mer effektive innkjøp. Samarbeidet må organiseres slik at vi får bedre avtaler til mindre ressurser. Samtidig må konkurransemessige hensyn ivaretas på en god måte, slik at ikke de små og mellomstore bedriftene utelukkes fra konkurransene.

Det foreligger allerede mange utredninger som belyser disse behovene. Gjennom stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser vil vi også foreslå løsningene.

1 kommentar på "Det gode innkjøp"

  1. Her er er flere kloke tanker om organisering og styring fra næringsministeren. Som hans eget departementer er informert om, har Initiativ for etisk handel, i samarbeid med åtte større offentlige oppdragsgivere på alle tre forvaltningsnivåer, tatt initiativet til et (pilot)prosjekt som med 99 % sannsynlighet vil oppfylle flere av ministerens, oppdragsgivernes og leverandørenes ønsker om effektivisering, harmonisering og forenkling når det gjelder å fremme respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser (jfr. §5) som IT og mobiltelefoner, kontormøbler, mat og drikke, stein, vann- og avløpsutstyr, osv. Prosjektet er unikt og har stort potensial. Eller mer presist: Det har svært stort potensial hvis flere er med på spleiselaget. IEH er landets fremste ekspert- og ressurssenter på temaet, og er den mange søker råd hos. Det er ikke tilfeldig at “spydspissene” i offentlig sektor er medlem.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.