Det grønne skiftet må skapes med både tilbud og etterspørsel

Anbud365: Det grønne skiftet må skapes med både tilbud og etterspørsel (4)Fra venstre: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Virke, Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO og Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge.

Skriv ut artikkelen

Av Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO, Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge og Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Virke

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Vi i næringslivet er svært positive til signalene fra Regjeringen om at offentlige anskaffelser skal brukes til å stimulere det grønne skiftet, og vi håper på rask og konkret oppfølging.

De ti neste årene vil det offentlige handle for mer enn 5 000 mrd. kroner. I løpet av en drøy 10 årsperiode skal vi også kutte utslippene med minst 45 prosent i såkalt ikke-kvotepliktig sektor. I transportsektoren skal utslippene halveres frem til 2030. Samtidig er det mange nye løsninger som må komme på plass for å sikre en mer bærekraftig offentlig sektor.

Må stille krav

Offentlige anskaffelser har potensial til å bli Norges viktigste innovasjonsmotor, både generelt og knyttet til det grønne skiftet, miljø og klima. Både Granavolden-plattformen og Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft (2017) peker på offentlige anskaffelser som verktøy for grønn omstilling, ikke minst innen transport, bygg og avfall, der offentlig sektor er en betydelig aktør.

Vi som representerer næringslivet er opptatt av at det stilles større krav til oss. Det er motiverende å utvikle nye løsninger som er nyttige og blir nyttiggjort. Det er også nødvendig for å nå klimamål og utvikle fremtidens næringsliv.Et nytt, enklere og mer fleksibelt regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Det legger bedre til rette for å bruke anskaffelser som strategisk virkemiddel for å nå miljømål.

Regelverket åpner for økt vektlegging av miljø, både i ordinære anskaffelser og gjennom innovative anskaffelser. Likevel er ikke det offentlige alltid flinke nok til å stille slike krav, slik det kommer fram i Difis anskaffelsesundersøkelse fra høsten 2018. Regjeringen skriver også i meldingen at klima og miljø er det feltet der offentlige innkjøpere selv mener at de har mest å gå på. Det skal derfor utarbeides en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon. 

Transaksjonskostnadene må ned

Det er grunn til å være opptatt av å få transaksjonskostnadene i offentlige anskaffelsesprosesser ned. Vi er enige i at disse må reduseres. Her vil for eksempel heldigitale anskaffelser bidra betydelig. På samme måte må det legges til rette for at flere offentlige aktører etterspør miljøvennlige løsninger på en smidig og hensiktsmessig måte. Det må være en grunnleggende forutsetning at man skal få grønnere anskaffelser uten mer byråkrati. For å lykkes må vi sikre god forankring og bevissthet hos ledere i offentlig sektor, samt veiledning og anbefalinger om miljøvekting til offentlige innkjøpere. På den måten kan de skal etterspørre og vektlegge miljø med høy score.

I stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser sikres Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det er en seier for nytenking og innovasjon i offentlige anskaffelser. Leverandørutviklingsprogrammet har over flere år vist at det er god dialog i tidlig fase mellom innkjøpere og næringslivet som skal til for å lykkes med innovative anskaffelser. Programmet er nå som et kompetansemiljø med pådrivere i dette arbeidet. Nå står skalering av programmets arbeid for tur, og vi håper regjeringen kjenner sin besøkelsestid også da. 

Behov for mer kompetanse

Kompetanse er en nøkkel og ett av stortingsmeldingens uttrykte mål. Kompetanse hos oppdragsgivere sikrer gode prosesser, godt konkurransegrunnlag, tillit mellom oppdragsgiver og leverandør. Det bidrar igjen til større samarbeid og færre klager. Dette sikrer igjen effektive anskaffelser og en gevinst for samfunnet. I en slik sammenheng bør regjeringen finne rom til å støtte opp under Anskaffelsesakademiet, som nå er etablert.

Bli den første til å kommentere på "Det grønne skiftet må skapes med både tilbud og etterspørsel"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.