Dette er Difis høstprioriteringer: Langtrekkende og konsekvensrike aktiviteter

Anbud365: Difi: Viderfør leverandørutviklingsprogrammet i selvstendig rolle! Difi, her ved avdelingsdirektør Dag Strømsnes, anbefaler at Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres i en selvstendig rolle som et eget program, men med sterkere krav til å ta ut synergiene med Difis arbeid. Dette høringsinnspillet ble sendt før deler av Difi ble overført til Digitaliseringsdirektoratet ved årsskiftet. Resten av Difi, inkludert avdeling for offentlige anskaffelser som Strømsnes leder, skal over til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring senere i år.

Skriv ut artikkelen

I høst er Difi tungt inne med bidrag til langtrekkende og konsekvensrike aktiviteter som fremover også vil kunne sette sitt preg langt ut over offentlige anskaffelser alene. Det gjelder digitalisering og omstilling, kamp mot arbeidslivskriminalitet og – selvfølgelig – stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Sistnevnte kan gi føringer på området i mange år fremover. Men avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi er utålmodig med topplederne: Fortsatt er det mange som ikke tar ut det strategiske potensialet i virksomhetens anskaffelser, og det bekymrer.

Anbud365 har invitert avdelingsdirektør Strømsnes til å signalisere noe av hva Difi kommer til å servere til det offentlige innkjøps-Norges beste i høst. Allerede om en ukes tid, nærmere bestemt 10. september, kommer første bidrag – en ny veiledning om lønns- og arbeidsvilkår lanseres. Strømsnes:

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er en betydelig satsing fra regjeringens side, og Riksrevisjonen har påpekt at offentlige anskaffelser ikke brukes godt nok som våpen i denne kampen. En KPMG-rapport har avslørt at kontraktsoppfølgingen er relativt svak. Vi tror den nye veiledningen vil hjelpe virksomhetene til å kunne følge opp bedre. Det er uholdbart at useriøse skal ha konkurransefordel fordi de ikke følger spillereglene, og offentlige virksomheter er så avgjort ikke tjent med en slik situasjon.

Stortingsmeldingen

Den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er naturlig nok blant de aller mest prioriterte sakene i Difi om dagen. – Forrige stortingsmelding om offentlig anskaffelser som kom i 2009, har satt sitt preg på utviklingen de siste ti årene. Nå skal det lages en melding som gir føringer for utviklingen på området de kommende ti årene, og da er det viktig at den og behandlingen av den gir føringer på de mest sentrale temaene og utviklingen av disse når det gjelder offentlige anskaffelser, poengterer Strømsnes, som straks griper fatt i lederforankringen:

–  Det er et relativ stort uutnyttet strategisk potensial i det offentlige fordi topplederne mange steder åpenbart ikke er seg bevisst betydningen av å ta virksomhetens anskaffelser «inn i varmen». Gjennom å bygge opp nødvendig kapasitet og kompetanse blir behovsdekning bedre, det kommer effektivisering, besparelser osv. En del virksomheter er riktignok kommet langt. Strømsnes trekker frem Skatteetaten som et eksempel.

Lederforankret arbeid i Skatteetaten

For å lykkes må etaten ha tilgang på gode leverandører av IT-tjenester. Det har bl.a. gitt støtet til en systematisk leverandørutvikling, og anskaffelser er plassert i toppsjefens stab. – De har, sier Strømsnes, sett hvilket potensial som er, tatt konsekvensen av det og arbeider nå systematisk med å se hvordan dette best mulig kan håndtere etatens utfordringer.

– Statens innkjøpssenter, Strømsnes …?

Innkjøpssenteret skal snart evalueres, og Strømsnes er bl.a. spent på hva brukerne av avtalene har å si. Ikke minst gjelder det logistikkdelen, dvs. om man gjennom landsdekkende avtaler kan betjene statlige etater som er på avtalen uansett hvor de hører hjemme i landet. Bare på forbruksmateriell-avtalen er det flere tusen leverings-adresser.

– Senteret er kommet virkelig godt i gang med sitt arbeid, forteller han. Ressurstilgangen er 12,5 millioner kroner og på de fem avtalene som hittil er klare, en samlet besparelse på 230 millioner.

SMB’ene er med

Strømsnes avviser at slike landsdekkende statsavtaler er til hinder for at mindre bedrifter kan få kontrakter. For det første er det et krav til senteret at hensyn skal tas til SMB’ene der det er mulig og naturlig. Kontrakter kan deles, det er inngått parallelle avtaler og det er eksempler på at nettopp mindre bedrifter er kommet på avtalene.

Digitalisering som drivkraft

Digitalisering er en vesentlig ingrediens i omstilling Norge er i gang med. Arbeidet med verktøy og veiledninger på området står da også sentralt hos Difi:

– Teamet som skal arbeide med dette er nå rigget, og det er full fart på satsing på EHF (Elektronisk handelsformat). Vekten ligger nå først og fremst på konkurranse- og kontraktsgjennomføring, med et særskilt fokus på forenkling av kvalifiseringsprosessen og oppfølging av kvalifikasjoner gjennom avtaleperioden. Vi skal legge grunnlag for at alle virksomheter lager og følger opp gevinstplaner, ettersom bruk av digitale anskaffelsesprosesser vil være et vesentlig virkemiddel for å møte effektiviserings­kravene Regjeringen setter til forvaltningen. Det gjelder selve kjøpet så vel som sparte transaksjonskostnader, understreker Strømsnes, som erkjenner at det er en stor forandringsutfordring å gå fra papir- til digitaltilværelse. Ikke rart den kommende Anskaffelseskonferansen vil ha mye om omstilling og digitalisering.

Bli den første til å kommentere på "Dette er Difis høstprioriteringer: Langtrekkende og konsekvensrike aktiviteter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.