DFØ-bekymring: Skorter fortsatt på kompetanse, tid og kapasitet i bærekraft-satsingen

Anbud365: DFØ-bekymring Skorter fortsatt på kompetanse, tid og kapasitet i bærekraft-satsingen- Jeg håper så mange som mulig finner tid til å svare på årets utgave av anskaffelsesundersøkelsen. Det vil være en god og viktig hjelp – og danne grunnlag for våre strategivalg, oppfordrer divisjonsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) i et intervju med Anbud365.

Skriv ut artikkelen

En hel verden erkjenner behovet for å sette alle kluter til for å sikre en mer bærekraftig fremtid. Bruken av det offentliges anskaffelser er erkjent som et svært viktig instrument for nå målene. Men divisjonsdirektør Dag Strømsnes, som leder anskaffelsesdivisjonen i Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ), er bekymret. Det skorter fortsatt på kompetanse, tid og kapasitet i mange offentlige innkjøpsorganisasjoner, slår han fast i et intervju med Anbud365. StartOff-suksess og veiledning for «del opp-eller-begrunn» er andre temaer – sammen med et behov for å jage på farten i overgangen til heldigitale anskaffelser.

Anbud365 får med jevne mellomrom rapporter fra det offentlige innkjøps-Norge om at tid og ressurser for øvrig ikke er tilstrekkelig for å kunne gjøre en så god jobb som forventet. Divisjonsdirektør Strømsnes kaller det – på vårt spørsmål – en grunnleggende utfordring: – I innkjøpsorganisasjonene er åpenbart kapasiteten begrenset. Det er nødvendig å ha riktig og god kompetanse, samt at det er nok folk til å håndtere viktige samfunnsoppgaver på innkjøpsområdet. Stortinget og regjeringen legger stor vekt på det offentliges anskaffelser skal være effektive verktøy for å nå bærekrafts- og innovasjonsmål.

Svar på anskaffelsesundersøkelsen!

Han stiller spørsmål om hva som kan være den gode endringsstrategien, slik at kompetanse og kapasitet generelt og på prioriterte områder som klima, miljø og innovasjon gjennomgående blir et satsingsområde i innkjøpsorganisasjonene i det offentlige: – Hva må til, hvor stanger det imot, hvorfor skjer det ikke lokalt? Strømsnes håper at anskaffelsesundersøkelsen som sendes ut til alle offentlige oppdragsgivere annethvert år og som nå igjen er ute til besvarelse, skal gi noen svar. Han appellerer:

– Jeg håper så mange som mulig finner tid til å svare på undersøkelse. Det vil være en god og viktig hjelp – og danne grunnlag for våre strategivalg.

Strømsnes kan også fortelle at DFØ blant annet vil bruke resultatene fra undersøkelsen som kunnskap inn i arbeidet med ny veiledning om utvikling og implementering av anskaffelsesstrategier.

Heldigitale anskaffelser

– Det er to svært viktige signaler – enn si ordre – fra Stortinget og regjeringen nå, poengtere divisjonsdirektøren. Den ene er hvor ekstremt viktig det er å ta bærekraftansvar og – hensyn i anskaffelsene, det andre er den digitale transformasjonen.

Innen 2024 skal norske, offentlige innkjøpsorganisasjoner gjennomføre heldigitaliserte anskaffelser. Strømsnes peker på at fremdriften i arbeidet må bli tydeligere. Overordnet rammeverk må på plass, klargjøring av hva denne digitale omstillingen kommer til å bety for den enkelte innkjøper etc. Vi skal gjøre hva vi kan for å bidra til at transformasjonen utvikler seg som forventet, understreker han, og:

– 3. mai arrangerer vi konferansen «Digitale Anskaffelser-2022» – den tidligere EHF-konferansen Her videreformidler vi erfaringer med digital transformasjon av anskaffelsesprosesser og hva det vil si å være datadrevet. Og vi gir et innblikk i pågående arbeid om heldigitale anskaffelser og DPS-gjennomføring, utredningsarbeid om obligatorisk bruk av standarder eller verktøy i anskaffelsesprosessen, og digitale fellesløsninger slik som Doffin, forteller Strømsnes.

«Del-opp-eller-begrunn»

Forsterket veiledning og informasjon til «del-opp-eller begrunn»-prinsippet er også under arbeid i DFØ. Et mål er å gi innkjøperne bakgrunn for å velge balanserte løsninger. På den ene side skal offentlige virksomheter legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan levere tilbud – fra politisk hold er det understreket som god næringsutvikling. Det er viktig å gi de muligheter på det offentlige markedet. På den annen side skal et prosjekt med mange leverandører administreres – det er skjæringspunkter i kontraktsetterlevelsen som gjerne skal gå sømløst, og det er transaksjonskostnader å ta hensyn til. Da Anbud365 trekker frem at begrunnelsen som skal gis om man ikke deler opp en kontrakt, ikke er tema for noen som helst sanksjoner, konstaterer Strømsnes at begrunnelsen i seg selv er en utfordring.

FoU-standardavtale

DFØ har også fått ansvar for Statens standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Tidligere var det Kunnskapsdepartementet som forvaltet denne avtalen. DFØ jobber nå med revisjon av avtalen. Et mål med revisjonen er blant annet å legge til rette for forsvarlig og hensiktsmessig deling av data og at avtalen ivaretar regelverk om personvern og GDPR. Vi ønsker også å gjøre avtalen mer kjent og jobber med veiledning om bruk av avtalen.

StartOff

– StartOff-programmet, fremhevet divisjonsdirektøren, tegner til å bli en suksess. Formålet med programmet er å trekke inn nystartede bedrifter som ikke har kompetanse eller tid til fordypning i krevende krav og formuleringer i vanlige konkurransegrunnlag og – tilbud. På den annen side har de i mange tilfeller nye, spennende løsninger som det offentlige i høy grad trenger.

Programmet har jobbet godt med denne bedriftsgruppen. Det har vært anskaffelsesfaglig krevende, men nå er modeller for hvordan man kan løse anskaffelsesutfordringer på rett og bet måte på plass. 24. mars skal StartOff ha demodag. Fem leverandører skal der demonstrere hva de har utviklet over 15 uker i samarbeid med sine offentlige oppdragsgivere, forteller Strømsnes.

1 kommentar på "DFØ-bekymring: Skorter fortsatt på kompetanse, tid og kapasitet i bærekraft-satsingen"

  1. Øystein Sætrang | 25. mars 2022 på 12:39 | Svar

    Hvis det etter flere tiårs satsing (lovformuleringen kom i 2001) fortsatt skorter på kompetanse, tid og kapasitet, så er tiden kanskje kommet til å revurdere virkemiddelbruken? Kanskje det er andre virkemidler som er mer effektive for å redde kloden enn offentlige anskaffelser?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.