DFØ-våren: Miljø, bærekraft, Norgesmodell, Doffin og sirkulære fellesavtaler

Anbud365:Nå foreligger grunnlag for å bygge rutiner for effektiv oppfølging av kontrakterPå seminaret der DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) la frem sin beste praksis-veiledning sendte divisjonsdirektør Dag Strømsnes en stikkpille i retning av regjeringen som i dag sitter i konferanse om 2024-budsjettet. Han konstaterte at DFØ har fått begrensede ressurser til å jobbe med viktige områder som regjeringen er opptatt av – miljø og kampen mot useriøse.

Skriv ut artikkelen

Vi vil ikke lykkes med det grønne skiftet hvis ikke det offentliges anskaffelser benyttes som et sentralt verktøy. Hele 16% av CO2-utslippene kan nemlig relateres til offentlige anskaffelser. Det viser at det ikke er noen vei utenom, slår divisjonsdirektør Dag Strømsnes fast i en samtale med Anbud365. Strømsnes leder Anskaffelsesdivisjonen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), der man i disse dager har lansert en oppdatert veiledning, Kriterieveiviseren, til hjelp for alle innkjøpere som skal bidra til å nå målet med det grønne skiftet. Men Norgesmodell, nye Doffin og sirkulære fellesavtaler er også nøkkelstikkord for Strømsnes.

Det er nå temmelig nøyaktig fem år siden DFØs nettbaserte verktøy, Kriterieveiviseren, ble lansert. Den inneholder forslag til krav og kriterier som innkjøperen kan stille i anskaffelsesprosessen, og i dag, som da den ble lansert, er regjeringens satsing på grønne anskaffelser en vesentlig drivkraft i utviklingen av veiveiseren. Men nå er det en oppdatert og ajourført utgave som er lansert.

– Kriterier er navet i arbeidet med bærekraftige anskaffelser, understreker Strømsnes, som påpeker at det er viktig å stille effektive krav som gir mest mulig miljøvirkning. Den nye veiviseren er til hjelp, den er tydeligere og bedre enn forgjengeren, og den representerer et svar på regjeringens kraftfulle trykk for å bruke offentlige anskaffelser som virkemiddel i det grønne skiftet.

Internasjonal interesse

Strømsnes kan også fortelle at veiviseren og arbeidet med anskaffelser og det grønne skiftet for øvrig har vakt betydelig internasjonal interesse. Både i OECD og i FN-systemet er dette presentert, og nå står en tur til den britiske regjerings Cabinet Office på programmet. Dette er inspirerende, slår han fast. Det dreier seg om et arbeid som ikke bare omfatter miljøkrav og – kriterier, men også kompetanse, statistikk osv.

– Målet om det grønne skiftet vil ikke nås, hverken i Norge eller ellers i vår del av verden, uten at det offentlige går foran og gjennom sine anskaffelser påvirker leverandørmarkedet i riktig retning, poengterer han. 16% av CO2-utslippene kan relateres av det offentliges anskaffelser.

Anskaffelser.no

Strømsnes har også annet på hjertet i møte med Anbud365, og vi spør om noe skal skje med anskaffelser.no – Anskaffelsesdivisjonens hovedkanal ut. Og hans svar er ja:

– Det er i gang et forprosjekt med sikte på å gjennomføre en kvantitativ og kvalitativ brukerundersøkelse, der spørsmålene vil dreie seg om f.eks. hvem brukerne er, hvor mye de benytter nettsiden og deres betraktninger av innholdet. Vi ønsker både å komme i kontakt med personer i målgruppen som bruker anskaffelser.no, men også de som eventuelt ikke bruker nettsiden. Det er viktig for oss å sikre best mulig kvalitet i tilbudet!

Klikk her for å besvare brukerundersøkelsen. Kontakt for å delta i dybdeintervjuer: eva.traelstad@dfo.no.

– Nye Doffin? Det er nå om lag 27 år siden dagens løsning kom med sin første utgave.

–  Doffin i ny drakt lanseres til høsten. Utløseren er den kommende EU-forordningen som fra 25.oktober pålegger nye formater for kunngjøringer – eForms. Nye Doffin og eForms vil i sum legge til rette for datadrevne anskaffelser. I løpet av våren vil vi, som ledd i lanseringen, invitere til webinarer/seminarer om nye Doffin, og en kommunikasjonsplan skal se dagens lys. Det er svært viktig for oss å nå best mulig ut med informasjon om de nye løsningene som nå kommer.

– Norgesmodellen, fase 1?

Strømsnes og hans medarbeidere er i gang med å utvikle anbefalinger for «beste praksis» for oppfølging av kontrakter generelt og oppfølging av seriøsitetskrav spesielt. DFØ har opprettet en arbeidsgruppe som består av både offentlige oppdragsgivere fra hele landet samt representanter fra partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet. Arbeidsgruppen skal bidra i arbeidet med “beste praksis”.  Formålet er å sikre god kontraktsoppfølging og etterlevelse av kontrollplikten slik at arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i forbindelse med offentlige kontrakter kan forhindres.

– Det offentlige må gå foran, vi kan ikke akseptere at seriøse leverandører taper i konkurransen mot aktører som ikke følger spillereglene, fremhever han. Dette er høyt prioritert av Regjeringen, og skal vi lykkes, må oppfølgingen av kontraktene bli bedre enn hva den mange steder er i dag. Det kan være aktuelt å ta i bruk digitale løsninger for å avdekke brudd på viktige sosiale og etiske regler. Bruk av eBevis er et eksempel.

– Hva er aktuelt for Statens innkjøpssenter nå?

Det er inngått en ny fellesavtale for hotellovernatting som omfatter 76 lokasjoner og 236 hoteller, hvorav 28 er lokale, kjedeuavhengige hoteller. I gjennomføringen av anskaffelsen har det vært sentralt å legge til rette for deltakelse også fra hoteller som ikke er tilknyttet de store kjedene.. Strømsnes trekker også frem fellesavtalen for gjenbruk og ombruk av IKT-utstyr (maskinvare). Avtalen har, påpeker han, et tydelig preg av sirkulærøkonomi, og ved bruk av den, er det mulig å få til den positive og ønskede balansen mellom økonomisk gevinst og miljø/bærekraft.

I tillegg løfter han frem arbeidet med et «økosystem» knyttet til kjøp av møbler. Innen kort tid vil en mulig fellesavtale sendes på høring blant statlige virksomheter, dels for å høre hvem som vil knytte seg til en slik avtale, dels for å komme med synspunkter på et mulig konkurransegrunnlag. Strømsnes:

– Fellesavtalen vil trolig inneholde både sirkulære og ikke-sirkulære muligheter. Dette er et krevende marked og det har lenge vært et betydelig påtrykk for å få på bena en slikk avtale, ikke minst fra bransjehold. På den bakgrunn er det godt å vite av vi er i gang!

Bli den første til å kommentere på "DFØ-våren: Miljø, bærekraft, Norgesmodell, Doffin og sirkulære fellesavtaler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.