Difi-råd: Be leverandøren om sladdet ekstrakopi av tilbudet

Anbud365: Difi-råd: Be leverandøren om sladdet ekstrakopi av tilbudetVær bevisst på at tidspunktet for begjæringen om innsyn er av betydning både for plikten til å gi innsyn og, dersom du er pliktig å gi innsyn, for spørsmålet om opplysninger gitt i tilbud er taushetsbelagte, påpeker Difi i sin veiledning om innsyn.

Skriv ut artikkelen

Det kan være lurt å be leverandøren levere inn en ekstra kopi av tilbudet og sladde det han mener er forretningshemmeligheter (dvs taushetsbelagte opplysninger). Imidlertid ser vi ofte at leverandører sladder likt og ulikt, dvs også opplysninger som åpenbart ikke er taushetsbelagt. Du må imidlertid selv gjøre en vurdering, men leverandørens sladding er et godt utgangspunkt. Det gode råd er å kontakte leverandøren der du mener han har sladdet noe som du ikke anser for en taushetsbelagt opplysning.

Dette er svaret som Difi gir på et spørsmål om håndtering av innsynskrav. Den som spør, arbeider selv med slike krav. Dette fremgår av korrespondanse som Anbud365 har fått tilgang til.

Difi har også en veiledning om fremgangsmåten ved mottatt begjæring om innsyn i offentlige anskaffelser. Der er bl.a. tre momenter til nærmere ettertanke:

  • Behandle begjæringen raskt.
  • Vær bevisst på at tidspunktet for begjæringen om innsyn er av betydning både for plikten til å gi innsyn og, dersom du er pliktig å gi innsyn, for spørsmålet om opplysninger gitt i tilbud er taushetsbelagte.
  • Det må vurderes om det har blitt begjært om innsyn i taushetsbelagte opplysninger

Taushetsbelagte opplysninger

Eventuelle taushetsbelagte opplysninger må sladdes fra tilbudet før innsyn kan gis. Taushetsbelagte opplysninger i en offentlig anskaffelse er gjerne opplysninger som er å regne som forretningshemmeligheter. Det er oppdragsgiver som er pålagt å vurdere hvilke opplysninger dette eventuelt gjelder, heter det i Difi-veiledningen, som fortsetter slik:

– Det er likevel å anbefale å kontakte den aktuelle leverandøren og be denne om å sladde de opplysningene han mener er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Selv om det er oppdragsgiven selv som faktisk avgjør dette er det av interesse for oppdragsgivers avgjørelse hva leverandøren mener. I tillegg trenger du ikke å bruke tid på å vurdere opplysninger som leverandøren selv ikke har hatt behov for å sladde. Det er også slik at en leverandør kan frita oppdragsgiver fra sin taushetsplikt om taushetsbelagte opplysninger.

Mottatt sladdet tilbud

I Difi-veiledningen understrekes det at når sladdet tilbud fra leverandøren er mottatt, må du foreta en vurdering av om de opplysningene som er sladdet faktisk er taushetsbelagte. For at en opplysning skal være «av konkurransemessig betydning å hemmeligholde» må en offentliggjøring av opplysningen kunne medføre økonomisk tap eller redusert gevinst. Er du i tvil om enkelte opplysninger virkelig har slik effekt kan du be leverandøren om en begrunnelse for sladdingen. Leverandørens begrunnelse kan være nyttig ved egen vurdering av spørsmålet.

Når du som oppdragsgiver skal vurdere om en opplysning er av «konkurransemessig betydning å hemmeligholde er tidspunktet viktig. Hvilke opplysninger som er å anse som taushetsbelagte kan endre seg over tid. Med andre ord kan en opplysning på et gitt tidspunkt være taushetsbelagt, mens samme opplysning på et senere tidspunkt ikke er taushetsbelagt. Et sentralt skille vil være før og etter at kontrakt er signert. Det vil være lettere å argumentere for at en opplysning er en konkurransemessig betydning å hemmeligholde før kontrakt er signert. På dette tidspunktet kan beslutningen om tildeling fremdeles trekkes tilbake og konkurransen kan måtte avlyses for så å bli gjennomført på nytt, skriver Difi i sin veiledning.

Bli den første til å kommentere på "Difi-råd: Be leverandøren om sladdet ekstrakopi av tilbudet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.