Difi satser for fullt, nye bidrag til kompetanseløft er på vei

Anbud365: Difi satser for fullt, nye bidrag til kompetanseløft er på vei- Det er ingen grunn til at andre stabsfunksjoner som økonomi, juss eller HR skal ha en mer sentral posisjon i en virksomhet enn innkjøp. fastslår avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Skriv ut artikkelen

Nye bidrag fra Difi til et nytt kompetanseløft for offentlige innkjøpere er i vente i løpet av de nærmeste månedene. Blant stikkordene er grønne innkjøp, innovasjon og verktøy for innkjøpsanalyser. Det forteller avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi til Anbud365. Han opplyser for øvrig at det planlegges oppstart for Anskaffelsesakademiet til høsten, og 23. november skal Anskaffelsesdagen i regi av Difi feire 10–årsjubileum!

I nær tre uker har det nye regelverket for offentlige anskaffelser vært styrende for offentlige virksomheter som skal gjøre anskaffelser. I budsjettavtalen for 2017 ble det dessuten satt av 15 mill. til arbeidet med grønne anskaffelser i Difi. Det gleder Strømsnes og hans folk:

– Vi ser frem til å gå i gang med veiledninger og annet som skal gi offentlige innkjøpere den etterspurte kompetansen til virkelig å gjøre grønne innkjøp. På den måten kan det offentlige gjennom sine anskaffelser bidra positivt og effektivt til det grønne skiftet, sier Strømsnes, som understreker at det tydelig er behov for et slikt kompetanseløft. Ferske målinger viser at omfanget av grønne innkjøp er gått ned. Det hjelper ikke innkjøperen bare med lovpålegg og gode målsetninger, det trengs konkret hjelp til å gjøre kjøpene på rett måte. I leverandørmarkedet er det utålmodighet, sier han. Mange der har investert for å kunne leve opp til forventede grønne krav fra det offentlige, men når disse ikke kommer, kan investeringen lett synes bortkastet. Det er uheldig.

Hjelp til redusert pengebruk

En annen utfordring fremgår av tildelingsbrevene i statlig sektor, der alle blir bedt om å realisere innsparinger. – For vårt vedkommende betyr det at vi må utvikle god veiledning som gjør det enklest mulig for de kjøpende virksomhetene å realisere disse innsparingene gjennom å gjøre anskaffelser som gir god kvalitet til best mulig pris. Her er det viktig å trå til raskt, fremholder Strømsnes. Han peker på at grunnlaget for slike analyser av anskaffelsespraksis nå er i ferd med å bli godt nok gjennom en bedret anskaffelsesstatistikk.

Et poeng er det f.eks. å finne ut hva årsaken er til at den ene virksomheten kjøper et produkt 30% dyrere enn den andre. Er det forskjell i behov, er det en høyere kvalitet som virkelig trengs eller er det tiltak på det innkjøpsfaglige som er nødvendig?

Innovasjon

Strømsnes retter også oppmerksomheten mot det nye regelverket, og trekker – ikke minst – frem det spennende med å utvikle veiledning for håndteringen av fleksibiliteten i dette. – Sammen med Innovasjon Norge har vi i gang et pilotprosjekt knyttet til innovasjonspartnerskap. Jeg håper Innovasjon Norge kan bli en aktiv partner i å løfte innovasjonskraften som ligger i offentlige sektor generelt og anskaffelser spesielt, poengterer han. Vi trenger et mer enhetlig virkemiddelapparat til formålet, som kan være til hjelp for småbedrifter, gründere og andre med innovative ideer og tanker. På den måten blir innovasjon gjennom offentlige anskaffelser et enda viktigere bidrag til den nødvendige omstillingen.

– Og la meg for ordens skyld få korrigere: Det er 70, ikke 80% av anskaffelsene som faller inn under den nye nasjonale terskelverdien, legger Strømsnes til.

Profesjonalisering

– Samtidig er det på tide å tenke profesjonalisering. Det er ingen grunn til at andre stabsfunksjoner som økonomi, juss eller HR skal ha en mer sentral posisjon i en virksomhet enn innkjøp. Dette krever økt bevissthet, og at innkjøpsfunksjonen lykkes i å ta en strategisk rolle i virksomheten, understreker Strømsnes, som i den forbindelse retter søkelyset mot Anskaffelsesakademiet. Et slikt utdanningstilbud er en viktig del av Difis tiltakspakke for å få mer forskning og kompetanse. Han slår fast at offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å fremme en bærekraftig økonomisk utvikling, og kompetanse er en forutsetning for det gode innkjøp. Kompetanse koster, men inkompetanse er dyrest.

I regi av Anskaffelsesakademiet skal studenter kunne ta enkeltemner ved de høgskoler og universiteter som er med. I tillegg skal det etableres fagemner på bachelornivå, samt en målsetting om å opprette 12-15 årlige PhD-stillinger i en egen forskningsskole, i tillegg til løpende forskningsprogrammer. Planlagt oppstart er høsten 2017. Og apropos høsten 2017:

Anskaffelseskonferansen

Anskaffelseskonferansen skal i år feire sitt 10–årsjubileum. Det skjer 23. november, og foregår i Oslo kongressenter med plass til 1000 deltakere. Gjett om det blir stemning!

Bli den første til å kommentere på "Difi satser for fullt, nye bidrag til kompetanseløft er på vei"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.