Digdir: Viderfør leverandørutviklingsprogrammet i selvstendig rolle!

Anbud365: Difi: Viderfør leverandørutviklingsprogrammet i selvstendig rolle! Difi, her ved avdelingsdirektør Dag Strømsnes, anbefaler at Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres i en selvstendig rolle som et eget program, men med sterkere krav til å ta ut synergiene med Difis arbeid. Dette høringsinnspillet ble sendt før deler av Difi ble overført til Digitaliseringsdirektoratet ved årsskiftet. Resten av Difi, inkludert avdeling for offentlige anskaffelser som Strømsnes leder, skal over til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring senere i år.

Skriv ut artikkelen

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) bør videreføres som program, men med lengre tidshorisont, og med klare mål, en klart definert rolle og med klare spilleregler utarbeidet i fellesskap med de andre virkemiddelaktørene. Det er Difis anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet. Samtidig erklærer daværende Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) – nå Digitaliseringsdirektoratet – seg uenig i forslaget om å plassere programmet i Innovasjon Norge. LUPs uavhengighet har vært et suksesskriterium, slår Difi fast.

Regjeringens gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet har til hensikt å effektivisere ressursbruken og forenkle tilbudet for brukerne. Det er formål som Difi støtter fullt ut, fremgår det av høringsuttalelsen til Nærings- og fiskeridepartementet.

I rapporten med gjennomgangen pekes det på et behov for å sikre LUP en mer permanent form dersom programmet skal fortsette å være uavhengig i forhold til øvrig virkemiddelapparat. Rapporten foreslår at programmet enten blir en stiftelse eller et AS uten at disse formene diskuteres videre.

Mer langvarig horisont

Difi ser det også som ønskelig at LUP får en mer langvarig horisont enn fem år. Dette for å sikre at programmet kan fokusere ikke bare på kortsiktige resultater, men også på mer langsiktige effekter. Det er også ønskelig med tanke på bemanningssituasjonen.

De to organisasjonsformene som er foreslått i rapporten, har imidlertid noen svakheter som bør drøftes, ifølge Difi. Aksjeselskapsformen brukes først og fremst om offentlige virksomheter som konkurrerer i et kommersielt marked. Det gjør ikke LUP. Stiftelser er svært lite fleksible og har vist seg svært vanskelig å legge ned eller endre.

– Organisasjonsformen bør reflektere at LUP er et verktøy for å implementere offentlige målsettinger knyttet til innovasjon i offentlige anskaffelser. LUP som program er en ny og innovativ form for organisering av oppgaver som minner om det innovasjonslitteraturen kaller «collaborative communities». Slike organisasjoner er mer fleksible og innovative enn tradisjonelle organisasjoner og dermed godt egnet for LUP. Samtidig er de avhengig av å ha en klart definert rolle, mål og spilleregler for å fungere optimalt i samspill med andre virkemiddelaktører, fremhever Difi, og drøfter også forholdet mellom Innovasjon Norge og seg selv nær det gjelder LUPs fremtid.

Innovasjon Norge er dårligste alternativ

Det dårligste alternativet er å innplassere LUP i Innovasjon Norge, mener Difi. Det er klart mindre synergier mellom LUP og Innovasjon Norge enn mellom LUP og Difi. Om LUP skal innplasseres i en annen virksomhet, bør heller Difi/DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) være valget. Difis anbefaling er imidlertid at LUP videreføres i en selvstendig rolle som et eget program, men med sterkere krav til å ta ut synergiene med Difis arbeid. For å sikre dette bør Difi/DFØ gis i ansvar å utforme tildelingsbrevet til LUP. Gjennom en slik ordning sikres helhet og sammenheng ut mot innkjøps-Norge.

LUPs uavhengighet har vært et suksesskriterium, slår Difi fast. LUPs rolle per i dag er også noe annet og mye større enn å skulle bidra til å utløse innovasjonspartnerskap. LUP jobber mye bredere og tett sammen med andre aktører enn Innovasjon Norge. For å ivareta denne rollen og det samarbeidet som er etablert, bør LUP fortsette som uavhengig program.

Bli den første til å kommentere på "Digdir: Viderfør leverandørutviklingsprogrammet i selvstendig rolle!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.