Digitalbasert markedsdialog for bedre løsninger i innovative anskaffelser

Anbud365: Digitalbasert markedsdialog for bedre løsninger i innovative anskaffelserNasjonalt program for leverandørutvikling har rike erfaringene når det gjelder å gjennomføre dialogaktiviteter. Ofte er det krevende, og det er mange faktorer som må være på plass for å få maksimalt utbytte av dialogen. Et forskningsprosjekt i SINTEF-regi har tatt opp hansken. På bildet prosjektleder Hilde Sætertrø i programmet. Hun er medforfatter av en forskningsartikkel om erfaringer fra dette prosjektet.

Skriv ut artikkelen

Burde man utvikle digitale verktøy som gjør dialogen i innovative anskaffelser mellom kjøper og selger bedre, og som fører til bedre løsninger raskere? Et forskningsprosjekt er nå i gang med å se på en slik mulighet og ta fram digital metode som kan styrke innovative anskaffelser. Nøkkelen ligger nettopp i samhandlingen og interaksjonen mellom offentlig oppdragsgiver og leverandørene for å få dette til, heter det i en artikkel på innovativeanskaffelser.no.

Prosjektet «Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser» (SMED) startet i 2018. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets FORKOMMUNE-program og gjennomføres av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Værnesregionen Innkjøp, godt hjulpet av forskningspartner Sintef Digital. Også NTNU er engasjert i prosjektet, som er en ide som kom fra Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Erfaringene hos programmet sier at det er krevende å gjennomføre dialogaktiviteter, og at det er mange faktorer som må være på plass for å få maksimalt utbytte av dialogen. Dette gjelder både fysiske og digitale gjennomføringer. Spørsmålet som meldte seg, var da om man kunne, og burde utvikle digitale verktøy som gjør dialogen mellom kjøper og selger bedre og som fører til bedre løsninger raskere.

Den digitale metoden

Forskningsprosjektets formål er å ta fram digital metode (forbedrede prosesser ved bruk av digital teknologi) som styrker innovative anskaffelser på følgende måte:

  • Økt samskaping i nettverk: samhandlings-verktøy for å identifisere og inkludere relevante aktører (ansatte, brukere, leverandører, gründere), samt gjøre det brukervennlig og motiverende å engasjere seg i dialog om ideer, mål, behov og løsningsforslag.
  • Økt ledelsesforankring: prosess-støtte verktøy for å støtte forankring av anskaffelsens mål I virksomhetenes strategier, samt støtte til å utforme og følge opp mål i anskaffelsen.
  • Bedre risikohåndtering: verktøy for datafangst i innovative anskaffelser som støtter søk, data-analyse og deling av data som kan informere i og på tvers av virksomheter. Informasjon på tvers av anskaffelser gjør risiko mer håndterbar.

Dialogkonferansene

I artikkelen på innovativeanskaffelser.no heter det at de aller fleste dialogaktiviteter som gjennomføres i innovative anskaffelsesprosesser frem til nå stort sett er blitt gjennomført med fysisk oppmøte, gjerne i form av plenums dialogkonferanser og en-til-en-møter mellom oppdragsgiver og leverandør. Dialogkonferansene har gjerne hatt form som workshops med interaksjon mellom oppdragsgiversiden og leverandørene for økt forståelse for behov og mulige løsninger. Selv om vi nå ser at stadig flere markedsdialoger foregår digitalt, utføres dialogaktivitetene i en lineær rekkefølge knyttet til èn konkurransekunngjøring og preges fortsatt av en tankegang som i tradisjonell anskaffelsespraksis.

Bedre og mer utviklede digitale hjelpemidler for gjennomføring av markedsdialog og innovasjonsprosesser i offentlige anskaffelser være løsningen, fremholdes det i artikkelen. Verktøyet kan bidra til smidigere deling av ideer mellom enheter, aktører, interessenter, til lettere å bli kjent med og få tilgang til andre tilsvarende anskaffelsesprosesser, og til raskere å få kjennskap til aktuelle leverandører og fagmiljø som kan bidra til å lage og levere en løsning. Slik kan digitale løsninger stadig være i utvikling og bygge lag på lag med forbedringer. En forutsetning for å få dette til er at verktøyet sørger for tillit mellom aktørene som er med i disse utviklings- og innovasjonsprosessene.

Bli den første til å kommentere på "Digitalbasert markedsdialog for bedre løsninger i innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.