Domstol på upløyd mark frikjente Kofa i gebyrsak om tolketjenester

Anbud365: Domstol på upløyd mark frikjente Kofa i gebyrsak om tolketjenesterKofa, her ved nemndleder Sverre Nyhus, hadde anket en tingrettsavgjørelse og fikk medhold av Borgarting lagmannsrett i sin tolkning av politidistrikters inngåelse av tolkekontrakter.

Skriv ut artikkelen

Det finnes ikke rettspraksis, hverken fra EFTA-domstolen, EU-domstolen eller norske domstoler, som gir noen avgjørende veiledning for spørsmålet om hvordan «liknende kontrakter» i anskaffelsesforskriften må forstås. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i dommen der Kofa fikk medhold i å ilegge gebyr i ulovlig anskaffelse av en tolkekonktrakt, der type tolkespråk spilte en rolle. Og lagmannsretten sier ifra at dommen i denne saken ikke må tas til inntekt for hvordan andre typer tolkekontrakter må forstås.

Saken for Borgarting lagmannsrett gjaldt prøving av Kofa-vedtak om å ilegge Møre og Romsdal politidistrikt og Trøndelag politidistrikt overtredelsesgebyr. Det sentrale spørsmålet var om kjøp av tolketjenester skulle vært kunngjort og konkurranseutsatt.

Uenigheten mellom partene gjaldt om det ved vurderingen av hva som er «liknende kontrakter», må skilles mellom kontrakter inngått på ulike tolkespråk. Hvis det her dreide seg om «liknende kontrakter», var partene enige om at anskaffelsene av tolketjenester var ulovlige og skulle vært kunngjort. I motsatt fall var anskaffelsene under og ikke ulovlige.

Kofa ble frifunnet

Lagmannsretten kom til at politidistriktenes anskaffelser av tolketjenester var «regelmessige» og «liknende kontrakter». De skulle derfor vært kunngjort i Doffin og TED-databasen. Det innebærer at politidistriktene foretok ulovlige direkte anskaffelser. Anskaffelsene var grovt uaktsomme. Det skal derfor ilegges overtredelsesgebyr. Gebyret kan passende settes til 13% av anskaffelsenes verdi, slik som i nemndas vedtak. Kofa skal derfor frifinnes, konkluderer retten.

Vurderingen av hvorvidt man står overfor «liknende kontrakter», må bero på en konkret vurdering hvor en rekke momenter kan tas i betraktning, ifølge lagmannsretten. I denne vurderingen kan blant annet en konkret sammenligning av kontraktene, innholdet i tjenestene, oppdragsgiverens behov og innkjøpspraksis og leverandørmarkedet for de aktuelle tjenestene, være av betydning. Formålet må bl.a. være relevant, men det er vanskelig å si noe generelt om hvor stor vekt formålet skal tillegges i ulike typer saker og kontrakter.

Forelå et marked

Lagmannsretten anser det tilstrekkelig å konstatere at det på tidspunktet politidistriktene inngikk de omtvistede tolkekontraktene åpenbart forelå et marked for kjøp og salg av tolketjenester gjennom leverandører (tolkebyråer), og at det var flere leverandører (tolkebyråer) som hadde interesse av å levere tilsvarende tolketjenester som politidistriktene kjøpte fra Noricom Nord AS.

Kontraktenes særpreg, sett i lys av formålet med anskaffelsesregelverket og at det åpenbart fantes et leverandørmarked som hadde interesse i å inngå lignende kontrakter med politidistriktene, talte etter lagmannsrettens syn med styrke for at kontraktene er «liknende» og at anskaffelsene skulle vært kunngjort.

Finnes ikke rettspraksis

Så langt lagmannsretten kan se, finnes det ikke rettspraksis, hverken fra EFTA-domstolen, EU-domstolen eller norske domstoler, som gir noen avgjørende veiledning for spørsmålet om hvordan «liknende kontrakter» i anskaffelsesforskriften må forstås.

Lagmannsretten understreker at den med dette ikke har tatt stilling til hvordan andre typer tolkekontrakter må forstås, særlig i hvilken grad tolkespråket ved andre typer tolkekontrakter kan tilsi at kontraktene ikke er «liknende».

Bli den første til å kommentere på "Domstol på upløyd mark frikjente Kofa i gebyrsak om tolketjenester"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.