Domstol-uttalelse om reservasjon for ideelle kommer – senest til våren

Anbud365: Domstol-uttalelse om reservasjon for ideelle kommer - senest til vårenStortingsrepresentant Marian Hussein (t.v.) spurte og hele- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte – om å forbeholde anbudskonkurranser i helse- og sosialsektoren for ideelle (foto/Kjerkol: Esten Borgos, Borgos Foto AS/ foto/Hussein: Stortinget).

Skriv ut artikkelen

EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i en sak mellom Oslo kommune og to kommersielle aktører forventes å foreligge senest våren 2023. Det er Oslo tingrett som har bedt om uttalelsen. På grunn av kommunens reservasjon til fordel for ideelle fikk ikke de to kommersielle delta i en konkurranse fordi de ikke ble ansett som ideelle organisasjoner. Spørsmålet er derfor om kommunens bruk av den norske reservasjonsadgangen er i tråd med EØS-retten. Konkurransen ble kunngjort for snart to år siden.

Det var i et skriftlig svar til Stortinget at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol opplyste at EFTA-domstolen var nær forestående. EFTA-domstolens sak E-4/22 Stendi AS og Norlandia Care Norge AS mot Oslo Kommune gjelder reservasjon av tjenestedelen av en konkurranse om anskaffelse av 800 sykehjemsplasser. I denne saken har Oslo tingrett bedt EFTA-domstolen om å gi en rådgivende uttalelse som går direkte på om den norske reservasjonsbestemmelsen i § 30-2 a i anskaffelsesforskriften er forenlig med EØS-retten. Dommen i denne saken kan potensielt belyse også de nærmere kravene til enkeltbeslutninger om reservasjon. Muntlig høring i saken ble avholdt 4. oktober.

Et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marian Hussein var bakgrunnen for statsrådens svar. Hussein ville vite hvilke praktiske tiltak Kjerkol har satt i verk for å sikre ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren gode rammevilkår, forutsigbar drift og videre eksistens.

Oslo-saken

Hovedsaken i Oslo-saken gjelder Oslo kommunes anskaffelse av langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for inntil 800 nye langtidsplasser på sykehjem. Konkurransen ble kunngjort 25. november 2020. Anskaffelsen består av to deler: en eiendomsdel bestående av langsiktige leieavtaler (30+10 år) for sykehjemsbygg, og en tjenestedel bestående av kontrakter (8+1+1 år) om ytelse av sykehjemstjenester, i form av drift av inntil 800 langtidsplasser innen psykiatri og somatikk. Samlet kontraktsverdi for eiendomsdelen er beregnet til 155,3 millioner kroner årlig, mens samlet kontraktsverdi for sykehjemstjenestedelen er estimert til 710,4 millioner kroner årlig.

Fra EU-domstolen er det kommet klargjøringer når det gelder å reservere konkurranser for ideelle.. Uttalelsen fra EU-domstolen i sak C-436/20 ASADE klargjorde at det også etter innføringen av EUs anskaffelsesdirektiv fra 2014 foreligger en EØS-rettslig adgang for EØS-statene å innføre lovgivning som åpner for at offentlige oppdragsgivere kan forbeholde deltakelsen i konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner, opplyste Kjerkol.

I tråd med EU-retten, men …

Den norske reguleringen av reservasjonsadgangen for ideelle organisasjoner i anskaffelsesforskriften § 30-2 a er utformet i tråd med ovennevnte rettspraksis fra EU-domstolen. Dette tilsier at den norske forskriftsbestemmelsen er i tråd med EØS-retten. – ASADE-dommen reduserer således den rettslige usikkerheten for offentlige oppdragsgivere, fremgår det av statsrådens svar, og:

– Uttalelsen fra EU-domstolen gir imidlertid ingen tydelig avklaring av hvordan vilkårene som EØS-retten stiller for enkeltbeslutninger om reservasjon av konkurranse om anskaffelser av kontrakter for helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner skal forstås, og hvilken prøvningsintensitet som skal legges til grunn ved en rettslig granskning av oppdragsgiveres begrunnelser av at vilkårene i forskriftsbestemmelsen er oppfylte.

Bli den første til å kommentere på "Domstol-uttalelse om reservasjon for ideelle kommer – senest til våren"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.