Dybdeanalyse av innkjøp i anskaffelses-lovgivernes eget departement

Anbud365: Dybdeanalyse av innkjøp i anskaffelses-lovgivernes eget departementGjennomgangen av innkjøp i Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende virksomheter er et bidrag til å bedre kunnskapen om statlige innkjøp generelt og hvordan organisering, styring og ledelse av innkjøp kan forbedres, heter det. På bildet næringsminister Iselin Nybø.

Skriv ut artikkelen

En dybdeanalyse av innkjøp i anskaffelseslovgivernes eget departement – Nærings- og fiskeridepartementet – og dets underliggende etater er i gang: Det er anskaffelsesavdelingen i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) som, håndterer analysen. Hensikten er å avdekke potensial for samordning og effektivisering, og foreslå virkemidler for å effektivisere innkjøp som kan brukes for flere sektorer/departementer eller for staten som helhet.

I henvendelsen til departementets underliggende virksomheter heter det at anskaffelsesavdelingen i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) skal gjennomføre analysen. Den skal etter planen være ferdigstilt innen 1. september. Prosjektet er et ledd i oppfølging av Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, der det pekes på et behov for bedre organisering, styring og ledelse av offentlige anskaffelser. En lignende dybdeanalyse ble i 2016 gjennomført for Klima- og miljødepartementet og underliggende virksomheter.

Formålet med dybdeanalysen er å innhente kunnskap om hvordan innkjøp er organisert og styrt i statlige virksomheter. Med bakgrunn i denne kunnskapen vil Digdir finne potensiale for samordning og effektivisering, og foreslå virkemidler for å effektivisere innkjøp som kan brukes for flere sektorer/departementer eller for staten som helhet.

Data og intervjuer

I forbindelse med dette arbeidet trenger Digdir tilgang til regnskapsdata og EHF-faktura fra virksomhetene. I tillegg skal det gjennomføres intervjuer med virksomhetene for å kartlegge status på blant annet følgende områder:

  • Organisering (sentralisert/desentralisert organisering, roller og ansvarsfordeling)
  • Styring og ledelse av anskaffelsesfunksjonen (bl.a. rutiner for mål og resultatstyring av anskaffelser)
  • Kapasitet og ressurser
  • Grad av digitalisering
  • Prosesser og rutiner

Innkjøpsansvarlige og ledelsen

Digdir vil i første omgang ta kontakt med innkjøpsansvarlig i virksomheten for et intervju. Det kan eventuelt også bli aktuelt med intervjuer med ledelsen og/eller ledere i fagenheter som gjennomfører anskaffelser i enkelte virksomheter. Intervjuene planlegges gjennomført i løpet av mai og juni.

Gjennomgangen av innkjøp i departementet og underliggende virksomheter er et bidrag til å bedre kunnskapen om statlige innkjøp generelt og hvordan organisering, styring og ledelse av innkjøp kan forbedres. Analysene vil også gi virksomhetene bedre oversikt og kunnskap om egne innkjøp, ifølge henvendelsen.

Bli den første til å kommentere på "Dybdeanalyse av innkjøp i anskaffelses-lovgivernes eget departement"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.