EFTAs overvåkningsorgan skal fingranske norske «modeller» mot a-krim

Anbud365: EFTAs overvåkningsorgan skal fingranske norske «modeller» mot a-krimBente Angell-Hansen leder EFTAs overvåkningsorgan, som nå har bedt norske myndigheter oversende en større mengde dokumentasjon om rammene for ulike modeller til bruk i offentlige anskaffelser i kampen mot arbeidslivkriminalitet.

Skriv ut artikkelen

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) synes det er helt i orden at offentlige anskaffelser benyttes i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det dreier seg om «modellene» som er tatt i bruk til formålet. Men, heter det i et brev fra overvåkingsorganet til norske myndigheter, de er svært opptatt av om tiltakene i anskaffelsene tar tilstrekkelig hensyn til kravet forholdsmessighet og til at kravene skal ha tilknytning til det som kjøpes. ESA ber derfor nå om en omfattende mengde dokumentasjon for å kunne dypdykke i nettopp dette.

I brevet til Nærings- og fiskeridepartementet peker EFTAs overvåkingsorgan på at EØS-regelverket tillater offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til sosiale forhold og arbeidsvilkår. Ikke minst har Europakommisjonen i sin nylige veiledning om sosialt ansvarlige anskaffelser understreket den viktige rollen som offentlige anskaffelser har i å sikre ønskede sosiale resultater. I offentlige kontrakter skal det være tiltak som sikrer etterlevelse av lover og regler knyttet til sosiale og arbeidsmessige forhold.

ESA bestrider ikke, fremgår det av brevet, den enkelte offentlige oppdragsgivers mulighet til å innføre slike tiltak i kommunale strategier for å bekjempe arbeidsrelatert kriminalitet i sine anskaffelser. Men det er visse begrensninger ifølge regelverket som må respekteres, spesielt behovet for forholdsmessighet og tilknytningen til det som konket skal kjøpes. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Nærmere 350 kommuner

Norske myndigheter har opplyst overvåkingsorganet om at det er nærmere 350 kommuner i Norge som har lagt til grunn ulike modeller for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Å foreta en gjennomgang av alle er utenfor ESAs mulighet og praksis i slike saker, poengteres det i brevet. Imidlertid ønsker man å få ytterligere informasjon om den nasjonale rammen slike lokale strategier er blitt utviklete og tatt i bruk.

EFTAs overvåkingsorgan ønsker konkret å få nærmere detaljer om nasjonale nøkkelspillere som bidrar med veiledning på området og/eller som har oversikt over kommunale strategier som dreier seg å bekjempe arbeidsrelatert kriminalitet i offentlige anskaffelser. I tillegg omfatter ønskelisten en oversikt over hva slags tiltak disse nøkkelspillerne har gjennomført. Det dreier seg om kopier av lenker til relevant kommunikasjon, publikasjoner eller nettsider der det gis en eller annen form for veiledning om hva som er tillatt når det gjelder relevante begrensninger. Spesielt nevner EFTAs overvåkingsorgan prinsippet om forholdsmessighet og tilknytning til hva som i den konkrete anskaffelsen skal kjøpes).

Også Kofa og domstoler

Norske myndigheter oppfordres også til å oversende eventuelle dommer og Kofa-avgjørelser som dreier seg om dette temaet og som kan gi verdifull veiledning til offentlige oppdragsgivere.

Tidligere har ESA fått tilsendt informasjon knyttet til Oslo- og Skiensmodellene. Dette gav informasjon om hvordan disse ble benyttet i praksis, inkludert hvordan de aktuelle begrensingene ble tatt hensyn til. Fristen for norske myndigheter – i praksis Nærings- og fiskeridepartementet – med å oversende den ønskede informasjonen til EFTAs overvåkingsorgan, er 22. november.

Bli den første til å kommentere på "EFTAs overvåkningsorgan skal fingranske norske «modeller» mot a-krim"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.