Eget miljø-kriteriesett for møbelkjøp kommer, skal sikre like konkurranse-vilkår

Anbud365: Eget miljø-kriteriesett for møbelkjøp kommer, skal sikre like konkurranse-vilkårNæringsminister Torbjørn Røe Isaksen besvarte et spørsmål fra Ruth Grung i Stortinget om miljøprestasjoner og – dokumentasjon ved møbelanskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Etter sommeren skal Difi starte arbeidet med å utvikle et slikt spesifikt kriteriesett for møbelanskaffelser. Det pågående veiledningsarbeidet vil gjøre oppdragsgiverne bedre i stand til å stille gode og hensiktsmessige miljøkrav som sikrer konkurranse på like vilkår. Det fremgår av et svar fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Det skriftlige spørsmålet fra stortingsrepresentant Ruth Grung (A) til næringsministeren lød slik: Hvordan vil ministeren sikre konkurranse på like vilkår ved at det konkurreres på objektive miljøprestasjoner og ikke på ulike miljødokumentasjonsordninger?

I sitt svar minnet statsråd Røe Isaksen om at bestemmelsen som gir adgang til å stille krav om miljømerker, er blitt forenklet i det nye anskaffelsesregelverket. Den nye bestemmelsen innebærer at offentlige oppdragsgivere kan stille krav om miljømerker som dokumentasjon på miljømessige egenskaper. Miljømerkene bekrefter at produktene oppfyller nærmere definerte minstekrav til miljø.

Ulikt ambisjonsnivå

– Det finnes forskjellige typer av miljømerker med ulikt ambisjonsnivå på miljøkravene, fremholdt han. Oppdragsgiverne må forholde seg til dette når de skal bestemme seg for hvilke merkeordninger de skal kreve i den konkrete anskaffelsen. Oppdragsgivere som etterspør én bestemt merkeordning, må også godta andre merkeordninger med tilsvarende ambisjonsnivå på miljøkravene. Dette gjør det mulig for flere leverandører å delta i konkurransen.

Det må skilles mellom miljømerker og miljødokumentasjon. Svanemerket, EU-blomsten og Blå Engel, med flere, er miljømerker som sier noe om kvaliteten på miljøprestasjonen til produktet. EPD og ISO standard 14025 er miljødokumentasjon som angir de objektive miljøprestasjonene til produktet, uten å si noe om kvaliteten på prestasjonene. –  I enkelte anskaffelser kan det være hensiktsmessig å kreve miljømerker, i andre kan det være best å kreve miljødokumentasjon, poengterte næringsministeren, og fortsatte:

Sertifiseringsordninger

– Jeg er godt kjent med at det er kostnader knyttet til ulike sertifiseringsordninger. Det er derfor viktig at oppdragsgiverne er bevisst på at strenge krav til merkeordninger kan utelukke enkelte aktører, som for eksempel små og mellomstore bedrifter. Disse kan ofte ha like miljøvennlige produkter som større aktører. Nærings- og fiskeridepartementet har i sin veiledning gitt tydelig uttrykk for at offentlige oppdragsgivere må ta hensyn til den mulige konkurransebegrensende effekten som krav om merkeordninger kan medføre.

Det er opp til oppdragsgiverne å vurdere hvilke krav som er hensiktsmessig å stille når de skal anskaffe noe. – Oppdragsgiverne har likevel behov for veiledning når det gjelder bruk av miljøkriterier, ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Difi har derfor utarbeidet en grundig veileder om miljøkrav og miljødokumentasjon, som blant annet gir veiledning på hva oppdragsgiverne må vurdere før de velger hvilke miljøkrav de skal stille. Det er samtidig behov for kategorispesifikk veiledning på områder hvor det er særlig aktuelt å stille miljøkrav (som blant annet kjøretøy, bygg- og anlegg, mat og møbler).

Bli den første til å kommentere på "Eget miljø-kriteriesett for møbelkjøp kommer, skal sikre like konkurranse-vilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.