Elleve forbedringstiltak på bordet etter søppelkaoset i Oslo

Anbud365: Elleve forbedringstiltak på bordet etter søppelkaoset i OsloByråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg i Oslo kommune mottok nylig en Deloitte-rapport om søppelkaoset i hovedstaden (foto: CF-Wesenberg/kolonihaven).

Skriv ut artikkelen

Elleve forbedringstiltak overleveres fra konsulentselskapet Deloitte til Oslo kommune i kjølvannet i den såkalte Veireno-saken. I rapporten om søppelkaoset som Deloitte nå har lagt fram, heter det at renovasjonsetaten har etterlevd grunnprinsippene i LOA § 5 ved gjennomføring av anskaffelsen. Men konsulentselskapet kan ikke se at etaten i tilstrekkelig grad har utnyttet muligheter i regelverket for å sikre en robust og bærekraftig renovasjonsinnsamling.

Deloitte fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere alle elementer i anskaffelsesprosessen i forbindelse med anskaffelse av ny kontrakt (5. generasjonskontrakten) for innhenting av husholdningsavfall i Oslo kommune. Rapporten «Gjennomgang av anskaffelsesprosess og kontraktsoppfølging i Renovasjonsetaten foreligger nå.

Formålet med Deloittes arbeid er å gi innspill til forbedringstiltak dersom det avdekkes svakheter. Deloitte skriver:

– Renovasjonsetaten har etterlevd grunnprinsippene i LOA § 5 ved gjennomføring av anskaffelsen av 5. generasjons renovasjonskontrakter. Renovasjonsetaten har fulgt lovgivers intensjon om å sikre konkurranse, etterprøvbarhet, likebehandling, forutberegnelighet, herunder sørget for at leverandører av ulik størrelse og erfaring har hatt anledning til å levere tilbud. Oppdraget er tildelt den leverandør som basert på Renovasjonsetatens evaluering er vurdert til å ha «det økonomisk mest fordelaktige» tilbudet i samsvar med de tildelingskriterier som fremgår av konkurransegrunnlaget. Føringer for gjennomføring av konkurransen som er nedfelt i styrende dokumenter for Oslo kommune, herunder blant annet lønns og arbeidsvilkår, innovasjon og miljø, er etterlevd.

Ikke utnyttet mulighet

Deloitte kan ikke se at etaten gjennom anskaffelsen i tilstrekkelig grad har utnyttet muligheter i regelverket for å sikre en robust og bærekraftig renovasjonsinnsamling i forbindelse med 5. generasjonskontrakten. Utformingen av tilbudsforespørselen har ikke sørget for at Oslo kommune har hatt tilstrekkelig kunnskap/ sikkerhet om leverandørenes konkrete oppdragsforståelse, driftsmodell eller kompetanse til å prise et omfattende og samfunnskritisk renovasjonsoppdrag forsvarlig. Etter Deloittes mening har Renovasjonsetaten valgt bort flere mekanismer i anskaffelsen som samlet eller enkeltvis kunne redusert risiko for svikt i leveransen.

I sin rapport legger Deloitte fram forslag til følgende tiltak:

 • Sørge for at det foretas tilstrekkelig risikobasert vurdering og dokumentering av kompetansebehov for anskaffelsesprosjekter/anskaffelsesprosesser med utgangspunkt i de mål anskaffelsen skal sikre
 • Sørge for at det i hele anskaffelsesprosjektet/anskaffelsesprosessen blir involvert juridisk og faglig kompetanse på en balansert måte som er nødvendig for å sikre en god gjennomføring av anskaffelsen
 • Sørge for at samlet risiko ved kombinasjon av løsninger i prosjektet/anskaffelsen blir forsvarlig vurdert og håndtert i anskaffelsesprosessen
 • Sørge for at kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier gir grunnlag for å innrette anskaffelsen på en slik måte at oppdragsgiver får anledning til å vurdere realismen i oppdragstakers forslag til gjennomføring av oppdraget.
 • Sikre at strategiske/administrative beslutninger og endringer som er kritiske blir tilstrekkelig vurdert og dokumentert i anskaffelsesprosessen
 • Sørge for mekanismer/ rutiner som sikrer forsvarlig utredning når spørsmål om avvisning oppstår
 • Sikre tilstrekkelig vurdering og styring av risiko knyttet til beredskapsdimensjonering
 • Kommunen må evaluere formuleringer i kontrakt for å sikre et hensiktsmessig hevingsgrunnlag når vesentlig svikt i samfunnskritiske leveranser oppstår
 • Sikre tilstrekkelig kvalitetssikring av rapportering fra underordnet til overordnet nivå
 • Sørge for god kommunikasjon i etaten, mellom etater og mellom etater og overordnet nivå slik at samhandling som skal sikre en god gjennomføring av anskaffelsen skjer på en hensiktsmessig måte.
 • Sørge for at kommunen gjennom Energigjenvinningsetatens (EGE) planlegging og informasjon om anleggsrevisjoner, minimerer driftsforstyrrelser knyttet til renovasjonsetatens leveranser av avfall.

Bli den første til å kommentere på "Elleve forbedringstiltak på bordet etter søppelkaoset i Oslo"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.