En nøkkelrolle for offentlige anskaffelser i å fremme sirkulær økonomi

Anbud365: En nøkkelrolle for offentlige anskaffelser i å fremme sirkulær økonomiKlima- og miljøminister Vidar Helgesen la igår fram regjeringens såkalte avfallsmelding - med offentlige anskaffelser som et viktig redskap for å nå mål (foto: Bjørn Stuedal).

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelser kan være effektivt å benytte, særlig i en tidlig fase, for å påvirke bl.a. kvaliteten på og bruken av sekundære råvarer og for å stimulere til innovasjon og et velfungerende marked for slike råvarer. Dette er EU og Norge enige om, fremgår det av Regjeringens «avfallsmelding». Offentlige anskaffelser tiltenkes her en sentral rolle som verktøy og virkemiddel til å nå mål innen avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

Det var rett før Stortinget tok sin sommerferie at regjeringen la fram sin «avfallsmelding» –  Meld. St. 45 (2016 – 2017) Melding til Stortinget Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

– Fra miljømyndighetenes side er det viktig at økt materialgjenvinning og biologisk behandling av avfall sikrer positive miljøeffekter totalt sett og ikke fører til spredning av prioriterte miljøgifter. Det er også behov for å sikre kvalitet i materialgjenvinning slik at sekundære råvarer benyttes som erstatning for primære råvarer. Her er kvalitetsstandarder, krav i offentlige anskaffelser og innblandingskrav mulige virkemidler.

Sentrale politikkområder

En bærekraftig sirkulær økonomi vil kreve innsats også utenfor avfallsfeltet. Denne meldingen gir en oversikt over noen sentrale politikkområder som er viktige å videreutvikle for å sikre en bærekraftig sirkulær økonomi. Et eksempel er offentlige anskaffelser som bygger opp under sirkulærøkonomi, økt bruk av sekundære råvarer og forskning og innovasjon, heter det i meldingen.

EU-kommisjonen peker også på hvor effektivt offentlige anskaffelser kan være, særlig i en tidlig fase, for å påvirke blant annet kvaliteten på og bruken av sekundære råvarer og for å stimulere til innovasjon og et velfungerende marked for slike råvarer.

Regjeringen vil sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye og klimavennlige teknologier og løsninger.

Enerett og konkurranseutsetting

Kommunen kan håndtere husholdningsavfall i egenregi, tildele enerett på avfallshåndteringen til annet offentlig organ eller kjøpe inn tjenester i markedet etter regelverk for offentlige anskaffelser. Tildeling av tjenestekontrakter basert på en enerett er unntatt fra regelverket for offentlige anskaffelser og krav om konkurranse gjelder derfor ikke for denne typen tjenestekontrakter.

Dagens organisering, der kommunene står fritt til å kjøpe behandlingstjenester i et internasjonalt konkurranseutsatt marked, behandle i egenregi eller tildele enerett til et annet offentlig organ, bidrar til å sørge for et integrert og tilstrekkelig nett av gjenvinnings- og sluttbehandlingsanlegg for avfall og til at Norge når fastsatte mål i miljøpolitikken.

Kartlegging av kommune-praksis

Det ble i 2015 gjennomført en kartlegging av kommunenes praksis for tildeling av enerett. Den viste at hoveddelen av husholdningsavfallet blir behandlet av kommunene selv i egenregi og av tjenesteleverandører valgt ved konkurranseutsetting. Om lag en fjerdedel av husholdningsavfallet blir behandlet ved avtaler basert på enerett.

Bli den første til å kommentere på "En nøkkelrolle for offentlige anskaffelser i å fremme sirkulær økonomi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.