Endelig, nå er den her – handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser!

Anbud365: Endelig, nå er den her – handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser!Hybridseminaret der Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) la fram handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon, ble ledet av Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i DFØ.

Skriv ut artikkelen

Etter måneder med venting så handlingsplanen for økt bruk av grønne og innovative anskaffelser dagens lys i dag. Den ble presentert på et hybridseminar i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i formiddag. Handlingsplanen skal konkretisere hvordan innkjøps-Norge skal utnytte potensialet som ligger i offentlige anskaffelser for å støtte opp om den grønne omstillingen og sikre at Norge når sine klima- og miljømål.

I stortingsmelding 22 (2018-2019) om smartere innkjøp varslet regjeringen en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Det er DFØ som har hatt ansvaret for å utarbeide planen i samarbeid med Miljødirektoratet.

Det er ti hovedgrep i planen:

1. Offentlige oppdragsgivere1 skal i sine anskaffelser søke å fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi, samt søke å unngå helse- og miljøfarlige stoff er spesielt innen de prioriterte kategoriene: transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, plastprodukter og produkter som inneholder plast, IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler.

2. Statlige nøkkelvirksomheter som Statsbygg, Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane Nor, Sykehusinnkjøp, Forsvarsbygg, Forsvarets Logistikkorganisasjon, Statens Innkjøpssenter og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) baner vei for økt andel klima- og miljøvennlige innkjøp i viktige markedssegmenter, i kraft av sin kompetanse, størrelse og markedsposisjon.

3. DFØs program for grønt kompetanseløft for innkjøps-Norge gjennomføres i perioden 2021-2030.

4. DFØ vil videreføre og styrke sitt arbeid for lederutvikling, med vekt på klima- og miljøvennlige anskaffelser og innovasjonskultur.

5. DFØ fortsetter å forbedre tilgang til statistikk og data om klima-, miljøvennlige og innovative offentlige anskaffelser.

6. DFØ og LUP (Nasjonalt program for leverandørutvikling) videreutvikler sin rolle som tilrettelegger for økt samarbeid mellom oppdragsgivere for å utvikle og ta i bruk miljøteknologi og sirkulære løsninger.

7. Inkludering av oppstartsbedrift er innen miljøteknologi i anskaffelsesprosessen i regi av DFØ, Digitaliseringsdirektoratet og LUP i samarbeid med næringslivsaktører.

8. Samarbeid mellom DFØ og forsknings- og innovasjonsmiljøer på feltet klima- miljøvennlige og innovative anskaffelser.

9. DFØ leder arbeid med å teste ut tiltak for bedre oppfølging og etterlevelse innen klima-, miljøvennlige og innovative anskaffelser.

10. DFØ videreutvikler sin rolle som katalysator og veileder for brukerne om tilgjengelige ordninger for økonomisk støtte for merkostnader, risikoavlastning og kompetansebygging.

Bli den første til å kommentere på "Endelig, nå er den her – handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.