Endret evalueringsmodellen ulovlig – la til et «kronetillegg»

Anbud365: Endret evalueringsmodellen ulovlig – la til et «kronetillegg»Stavanger kommune endret evalueringsmodellen underveis, men fikk ikke medhold i Kofa. På bildet kommunens rådmann Per Kristian Vareide.

Skriv ut artikkelen

Da kommunen så at den ene tilbyderen hadde meldt inn negativ pris og den andre slo til med null kroner, endre man evalueringsmodellen – slik at begge tilbyderne kom på plussiden. At den opprinnelige modellen uten «kronetillegget» ikke var egnet, kan vanskelig rettferdiggjøre at en forhåndsmeddelt modell ikke følges, fastslo Kofa, som konstaterte at evalueringsmodellen ble endret i strid med regelverket.

Kofa-sakene 2017/169 og 2017/176 gjaldt Stavanger kommune. På vegne av totalt 71 kommuner og 20 andre rettssubjekter kunngjorde kommunen i juli i fjor en åpen anbudskonkurranse. Formålet var å inngå rammeavtale om kjøp og pakking av legemidler.

I perioden mellom kunngjøring og tilbudsfrist ble det reist en rekke spørsmål fra tilbyderne som ble besvart av kommunen. Flere av dem gjaldt hvilken evalueringsmodell som ville bli benyttet. 24. august 2017 ga kommunen, etter nemndas syn, utvetydig uttrykk for den modell som skulle benyttes ved evalueringen av tildelingskriteriet pris.

Minus- og null-prising

Så var det slik at den valgte leverandøren tilbød pakkepriser på -240 000 kroner. NMD (den ene av klagerne) tilbød å utføre denne tjenesten for null kroner. En evaluering av tilbudssummene ved bruken av den aktuelle modellen ville ført til at valgte leverandør ble gitt ti poeng for underkriteriet om pakkepriser. NMD ville fått 20 poeng for en pris som var 240 000 høyere. Boots (den andre klageren) ville også fått ca. 20 poeng. Med sikte på å gjøre prisene sammenliknbare valgte kommunen å tillegge samtlige tilbud en sum på 240 001 kroner for posten om pakkepriser.

Klagenemnda har i en rekke tidligere saker uttalt at dersom evalueringsmodellen er meddelt tilbyderne på forhånd, har ikke oppdragsgivere adgang til å endre denne. Som det fremgår ovenfor ville tilbudene vært tildelt helt andre poengsummer dersom kommunen hadde brukt den modellen som i august 2017 ble oppgitt som den man ville benytte. – Det kan derfor ikke være tvilsomt at innklagedes oppjustering av tilbudssummene representerer en endring av evalueringsmodellen, konstaterer Kofa. I lys av prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet, kan det forhold at modellen ikke var egnet, vanskelig rettferdiggjøre at en forhåndsmeddelt modell ikke følges.

I strid med regelverket

På denne bakgrunn slår Kofa fast at evalueringsmodellen ble endret i strid med regelverket. Klagenemnda er for øvrig enig i at den relative forskjellen mellom tilbudsprisene ved en oppjustering ikke forblir den samme etter justeringen, selv om det er det samme antallet kroner som skiller summene. Spørsmålet er hvilken betydning dette har for den kunngjorte konkurransen. Ettersom den kunngjorte modellen ikke var egnet, er det klart at det ikke er mulig å basere en tildeling i konkurransen på denne modellenheter det.

Nemnda kan for øvrig ikke se at det er grunnlag for påstanden om at tilbud med negativ evalueringspris eller evalueringspris på null kroner skulle vært avvist. Anskaffelsesdokumentene gir ikke entydig uttrykk for et forbud mot negative priser. At modellen bare fungerte som tiltenkt med positive priser, er først synlig dersom ulike kombinasjoner av tilbudspriser legges inn i regnestykket. Klagenemnda kan ikke se at dette var noe den rimelig opplyste og påpasselige tilbyder måtte forstå.

Bli den første til å kommentere på "Endret evalueringsmodellen ulovlig – la til et «kronetillegg»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.