Etisk handel-prosjekt: Vi ønsker å bevege Norge

Etisk handel Norge skal utforske og videreutvikle kontraktsoppfølgingen for bedre å ivareta grunnleggende rettighetene til arbeiderne i globale leverandørkjeder. De har selv kalt samarbeidsprosjektet for … Continue reading Etisk handel-prosjekt: Vi ønsker å bevege Norge