EUs forslag til ny emballasjeforordning vil påvirke norske offentlige anskaffelser

Anbud365: EUs forslag til ny emballasjeforordning vil påvirke norske offentlige anskaffelserSelv om emballasjeforordningens endelige utforming ikke foreligger, synes det klart at EU her legger opp til et tydelig taktskifte, hvor kravene til bærekraftig emballasje øker betraktelig. Påvirkningen på kravene som stilles i offentlige anskaffelser vil også være stor, konstaterer artikkelforfatterne.

Skriv ut artikkelen

Av senioradvokat Mari Rund Kværnhaug og advokatfullmektig Vilde Kvist Rydvangbegge Advokatfirmaet Grette

EU-kommisjonen la 30. november 2022 frem forslag til ny forordning om emballasje og emballasjeavfall («emballasjeforordningen»), som stiller strenge krav til all type emballasje som skal ut på markedet. Forordningen inneholder også krav til offentlige anskaffelser av varer og tjenester, og vil derfor få stor betydning for nesten alle norske offentlige oppdragsgivere.

Forslaget er en del av EUs Green Deal og handlingsplan for sirkulær økonomi. Formålet er å redusere emballasje, gjøre all emballasje innen EU resirkulerbart, øke ombruk og øke bruk av resirkulerbar plast i emballasje. Forordningen oppstiller krav til hele verdikjeden for emballasje. Dersom forslaget vedtas, vil det i utgangspunktet være krav om å implementere dette også i norsk rett.

Bærekraftskrav til emballasje

Forordningen innehold spesifikke bærekraftskrav i art. 5 til 10. Disse innebærer overordnet:

  • Krav til at stoffer i emballasje ikke skal være miljøskadelige
  • Krav om at all emballasje skal være resirkulerbar og definisjon av hva det betyr
  • Fra 2030 skal plastemballasje inneholde visse minimumsprosentandeler av gjenvunnet plast. Minimumsprosentandelene vil øke fra 2040.  
  • Krav om komposterbar emballasje for enkelte typer emballasje; f.eks. klistremerker på frukt.
  • Krav om å minimere emballasjens vekt og volum til et minimum av det som er nødvendig.
  • Krav for at emballasje skal anses som gjenbrukbar emballasje, f.eks. at denne er utformet og markedsført med mål om ombruk eller ‘re-fill’.

Påvirkning på offentlige anskaffelser av varer og tjenester

Forslaget inneholder et eget kapittel rettet mot grønne anskaffelser, som vil gjelde for alle anskaffelser av varer og tjenester hvor det er aktuelt med varer som er pakket/emballert. Det foreslås bl.a. at offentlige oppdragsgivere i denne typen anskaffelser skal bli pliktige til å anvende obligatoriske minimumskriterier, som vil bli utarbeidet av EU-kommisjonen 60 måneder etter at forordningen har trådt i kraft.

Forslaget legger til grunn at kommisjonen skal utarbeide minimumskriteriene basert på bærekraftskravene som er omtalt over, og prinsippene i anskaffelsesregelverket. Kriteriene skal herunder fastsettes basert på en vurdering av verdien og volumet av anskaffelser av emballasje, behovet for å sikre tilstrekkelig etterspørsel etter mer miljømessig emballasje, og om det vil medføre uforholdsmessige kostnader for oppdragsgiver å kreve mer miljømessig emballasje.

Veien videre

Høringsfristen for emballasjeforordningen er satt til 24. april 2023. Deretter vil forslaget bli presentert for Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen tar sikte på at forslaget, med eventuelle revideringer, vedtas første halvår 2024.

Selv om emballasjeforordningens endelige utforming ikke foreligger, synes det klart at EU her legger opp til et tydelig taktskifte, hvor kravene til bærekraftig emballasje øker betraktelig. Påvirkningen på kravene som stilles i offentlige anskaffelser vil også være stor.

Bli den første til å kommentere på "EUs forslag til ny emballasjeforordning vil påvirke norske offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.