Fagråd til Vestre: Flytt fokus fra ensidig å dreie seg om tildelingskriterier

Anbud365: Fagråd til Vestre Flytt fokus fra ensidig å dreie seg om tildelingskriterier Erfaring viser at bruk av tildelingskriterier er krevende og forutsetter relativt høy anskaffelseskompetanse, både i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og under evaluering, heter det i høringsinnspillet fra DFØ (Direktoratet for forvalting og økonomistyring) om skjerpede miljøkrav. På bildet, Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i Anskaffelsesdivisjonen i DFØ.

Skriv ut artikkelen

Flytt fokus fra ensidig å dreie seg om tildelingskriterier. Dette rådet får Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fra DFØ (Direktoratet for forvalting og økonomistyring) i høringsrunden om skjerpede miljøkrav. Plikten til å fremme klima- og miljøhensyn kan med fordel gjøres tydeligere i regelverket, men valg av virkemiddel er en anskaffelsesfaglig vurdering som bør legges til innkjøper, skriver DFØ. Da næringsminister Jan Christian Vestre presenterte forslagene til skjerpede krav gjaldt det tildelingskriterier – miljø skulle alltid vektes med minst 30%.

DFØ er statens fagorgan for offentlige anskaffelser. I den sammenheng er direktoratet i tett kontakt med oppdragsgiverne og gjør også egne undersøkelser om status for grønne offentlige anskaffelser. Anskaffelsesressurser i de fleste offentlige virksomheter er begrenset. – Vi er derfor opptatt av at miljøarbeidet prioriteres der det gir største effektiv med minst mulig utgifter og transaksjonskostnader, både når det gjelder prioritering av anskaffelsen og valg av virkemiddel for å fremme klima- og miljøhensyn i anskaffelsen, heter det i DFØs høringsinnspill.

Tildelingskriterier er krevende

Erfaring viser at bruk av tildelingskriterier er krevende og forutsetter relativt høy anskaffelseskompetanse, både i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og under evaluering. Hvis oppdragsgiveren ikke spesifiserer klart nok krav til miljøinformasjon som skal brukes i evalueringen og hvordan vektingen kommer til å skje, blir det vanskelig for leverandørene å gi det beste tilbudet. Erfaring tilsier at tildelingskriterier på miljø i hovedsak er egnet når markedet er umodent, altså når få leverandører kan levere ønsket miljøprestasjon. Om mange kan levere, anbefaler DFØ å bruke minimumskrav til ytelsen.

DFØ tar derfor også til orde for bruk av andre virkemidler enn tildelingskriterier for å fremme klima- og miljøhensyn der dette er hensiktsmessig. Det kan eksempelvis være å tenke nytt om behovet, behovsstyring/effektivisering (f.eks. planlegging av reiser), bruk av krav til leverandør og leveranser i konkurransen, og mer bruk av kontraktsvilkår og tettere oppfølging av disse med eventuelle malus-/bonusordninger, heter det.

Flere endringsforslag

Også flere forslag til miljørelaterte endringsforslag befinner seg i DFØ, men de regner med at disse kan tas opp i forbindelse med arbeidet i det såkalte anskaffelsesutvalgets arbeid (Haukeland Fredriksen-utvalget). Imidlertid tar direktoratet med et eksempel i sitt høringsinnspill også: DFØ er opptatt av å styrke miljøeffektene av offentlige anskaffelser ved å konkretisere en plikt for oppdragsgivere til å ha en oversikt over klima- og miljøeffekter av virksomhetens anskaffelser. Dette vil gi utgangspunkt for å prioritere oppdragsgivernes begrensede innkjøpsressurser (både personell/kompetanse og budsjett) slik at de oppnår størst mulig klima- og miljøeffekt av sin innsats.

Størst mulig effekt oppnås ved å velge de viktigste anskaffelsene og bruke de mest mulig egnede virkemidlene for å fremme klima- og miljøhensyn i disse anskaffelsene, fremholder DFØ, og: – Vi er også opptatt av å gjøre anskaffelsene og de beslutningene som ligger bak valg av leverandør mer transparente – både for å gi innsyn slik at andre leverandører ser hva de må strekke seg etter og for å gi legitimitet til bruk av de mer enn 650 mrd som offentlig sektor kjøper for hvert år.

Velger forslag 3

DFØ velger forslag 3 blant de alternativene som Nærings- og fiskeridepartementet har ført opp i sitt høringsnotat: Ny § 7-9: «På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.» Det gir, ifølge DFØ størst handlingsrom for oppdragsgiver til å velge den best mulige sammensetningen av virkemidler for å fremme klima- og miljøhensyn i de konkrete anskaffelsene de gjennomfører.

Bli den første til å kommentere på "Fagråd til Vestre: Flytt fokus fra ensidig å dreie seg om tildelingskriterier"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.