Får indirekte departementskritikk for brudd på politisk SMB–signal

Anbud365: Får indirekte departementskritikk for brudd på politisk SMB–signalNæringsminister Monica Mæland oppfordret i april 2014 alle oppdragsgivere om å avstå fra å stille unødvendig strenge krav (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

Skriv ut artikkelen

Politiet får indirekte kritikk av Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) i et brev til to Bergens–hotell. Bakgrunnen er deres nylige anskaffelse av hotell– og konferansetjenester, der det etter departementets mening ikke er lagt til rette for små og mellomstore bedrifter. Det er ikke snakk om regelbrudd fra Politiets side – bare brudd med et politisk signal.

Flere ganger i år har Bergenshotellene Augustin Hotel og Grand Hotel Terminus klaget sin nød til NFD. Det gjelder store avtaler for kjøp av hotell– og konferansetjenester. Mindre hoteller og de som ikke er med i landsdekkende kjeder, har vanskelig med å nå frem i slike konkurranser.

I sitt svar skriver departementet at krav som er unødvendig strenge og utelukker små og mellomstore bedrifter fra å delta i konkurranse om offentlige anskaffelser, dessverre er en kjent problemstilling. Departementet viser til et brev som næringsminister Monica Mæland i april 2014 sendte til alle oppdragsgivere om å avstå fra å stille slike, strenge krav. Også den gangen var utgangspunktet klager fra små og mellomstore bedrifter på forhold som gjør konkurransevilkårene vanskelige for denne bedriftsgruppen. I flere henvendelser fra næringslivet om svakheter ved praktiseringen av anskaffelsesreglene, ifølge brevet til de to Bergenshotellene.

I 2014–brevet tok næringsministeren også opp at oppdragsgivere kan legge til rette for mindre leverandører ved for eksempel å dele opp anskaffelsen i mindre kontrakter eller åpne for at leverandørene kan gi deltilbud.

Glad for at krav ble endret

– Anskaffelsene i regi av FKN og Politiets fellestjenester som dere viser til, er eksempler på det motsatte. Det er gledelig at FKN har endret kravene i sin anskaffelse, skriver departementet i brevet. FKN er innkjøpssamarbeidet Fylkeskommune Nord som består av de seks nordligste fylkene.

Departementet peker på at i det nye anskaffelsesregelverket som skal gjelde fra kommende årsskifte, tydelig fremgår at det er lov til å dele opp kontrakter. Oppdeling av kontrakter kan gi økt konkurranse om oppdraget ved at delkontraktene er bedre tilpasset små bedrifters kapasitet, fagområde eller geografiske plassering. Det er opp til den enkelte oppdragsgiveren å vurdere om en kontrakt skal deles opp.

Uheldig for konkurransen

NFD avslutter brevet til de to hotellene med å mene at det er uheldig for konkurransen dersom offentlige oppdragsgivere setter strengere krav enn nødvendig.

NHO har engasjert seg sterkt i denne saken. I oktober sendte næringslivsorganisasjonen et brev til justisminister Anders Anundsen med krav om at anbudet fra Politiets fellestjenester måtte avlyses, kravene endres og konkurransen lyses ut på nytt. Anundsen har nå svart at han ikke vil gripe inn.

Problemstillingene er høyaktuelle for Statens innkjøpssenter som snart er ute med sin første obligatoriske konkurranse på vegen av statlige virksomheter. Nystartede Sykehusinnkjøp møter samme. Begge innkjøpssentrene er etablert for å få til mer effektive innkjøp, der høy kvalitet og lav pris er den ønskede kombinasjon. Hvordan lykkes man best med det? Det politiske ønsket om å ta vare på og satse på små og mellomstore bedrifter er vanskelig å komme rundt for en offentlig oppdragsgiver.

Bli den første til å kommentere på "Får indirekte departementskritikk for brudd på politisk SMB–signal"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.